Konu:Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın Sataşma Nedeniyle Yaptığı Konuşması Sırasında Cumhuriyet Halk Partisine Ve Grubuna Sataşması Nedeniyle
Yasama Yılı:4
Birleşim:124
Tarih:23/07/2014


ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ AHMET AYDIN'IN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİNE VE GRUBUNA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Aydın sataşma nedeniyle söz aldı, söz alma gerekçesi şuydu: Sayın Tanju Özcan konuşmasında Ergenekon, Balyoz davalarının savcısının Başbakan olduğunu söyledi, "Bugünkü polis operasyonunun da savcısı Başbakandır." dedi ve haksız bir şey söylediğini söyledi Sayın Aydın, Sayın Özcan için. Yani "Başbakanımız bu davaların savcısı değildir." diyecek diye bir şey bekliyordum ama söylemedi. Demek ki bu davaların savcısı olduğunu kendisi de kabul ediyor. Esasen, onun aksini söylemesi mümkün değildir, Başbakanın kendisi söylemişti o davaların savcısı olduğunu.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - "Hukuk devleti" dedi, hukuk devleti içerisinde...

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Şimdi, ama şu U dönüşünü görmekten doğrusu "Mutlu oldum." demeyeyim ama şaşırmadım.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Ama siz darbecilerin avukatlığını yapıyorsanız o ayrı bir şey!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Şu U dönüşünü yaptı Aydın, dedi ki: "Balyoz'da darbe planı vardı." Yani diyor ki: "Balyoz'a karışmış olanlar, tutuklanmış, gözaltına alınmış, mahkûm edilmiş olanlar aslında biraz suçludur."

Başbakan ne demişti 17 Aralıktan sonra? "İçeride çok sayıda günahsız adam var." demişti.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Günahı olan daha çok.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Ne için demişti bunu? Günahsız adam olduğuna inandığı için değil, soruşturmanın ucu kendisine geldi dayandı, 4 bakanı gidecek, kendisi gidecek, Yüce Divana gidecek; korkuyla Balyoz'a sarıldı, Ergenekon'a sarıldı. Şimdi onları alt ettiğini zannediyor, alt ettiğini zannettiği için Balyoz'a yeniden "Darbedir." demekte hiçbir sakınca yok. Bu tam bir iki yüzlülüktür, tam bir iki yüzlü siyasettir.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - "Darbe değil." demedi kimse.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Ben, şunu Sayın Başbakanın adına Grup Başkan Vekilinin açıklamasını istiyorum: İstihbarat Daire Başkanı Ali Fuat Yılmazer için Başbakan şey demişti, "Sen benimle kaç kere görüştün ki hayatında? Bunun hesabını sana soracağım." Fuat Yılmazer onun için "Her şeyden Başbakanın haberi vardı." demişti. Başbakan acaba hesap sordu mu, dava açtı mı, suç duyurusu yaptı mı, merak ediyorum. Bunu açıklarsa Sayın Aydın memnun olacağım. (CHP sıralarından alkışlar)