Konu:Artvin'in Murgul İlçesinin Damar Köyünde Yaşanan Sorunlara İlişkin
Yasama Yılı:4
Birleşim:124
Tarih:23/07/2014


ARTVİN'İN MURGUL İLÇESİNİN DAMAR KÖYÜNDE YAŞANAN SORUNLARA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; Artvin-Damar'da -"beldesi" demiyorum artık köy olduğu için- yaşanan sorunlarla ilişkili söz aldım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

6360 sayılı Yasa'da yapılan değişiklikle 2011 yılındaki nüfus sayımına göre, adrese dayalı sisteme göre 2 binin altındaki nüfusa dayanarak ne yazık ki Damar da belde olmasının ötesinde bir köye dönüştürüldü değerli milletvekilleri. Yine Damar'la beraber Kılıçkaya ve Meydancık beldelerimizdeki belediyeler de kapatıldı.

Değerli milletvekilleri, nüfusunun 2 binin altına düşmesi sonucunda, Damar'ı yıllar öncesiyle karşılaştırdığımız zaman yaklaşık 5.000- 5.500 nüfuslara sahip olan Damar, ne yazık ki oradaki maden faaliyeti nedeniyle, oradaki çalışmalar nedeniyle, hele de köy statüsüne dönüştükten sonra 1.500'lü rakamların altına indi.

Damar'da birtakım sorunlar var. Geçen hafta içerisinde de Damar köyünü ziyaret ettim.

Değerli arkadaşlar, sözlerimin başında Damar'ın efsane Belediye Başkanı Haydar Osman Çavuşoğlu'nu saygıyla anıyorum. Yirmi beş yılı aşkın süre Damar'da gerçekten efsane belediye başkanlığı yapan sosyal demokrat belediyeciliğin öncüsü Belediye Başkanımızı rahmetle anıyorum.

Değerli milletvekilleri, Damar ile Murgul arasında 10 kilometrelik yol var -aslında başka bir sorun var, esas temel sorun ama bu arada Damar'a ilişkin sorunları da gündeme getirmek istiyorum- bu yol, ne yazık ki on yılı aşkın süredir yapılmaya çalışılıyor. Ben de geçen hafta içerisinde o yoldan Murgul'a indim. O yolda ciddi anlamda sorunlar var, asfalta ilişkin sorunlar var, yolda çökmeler var, araçların gidip gelmesine ilişkin ciddi anlamda sorunlar var, o sorunlara dikkatinizi çekmek istiyorum.

Daha önceden burada sağlık ocağı olmasına, orada maden çalıştırılıyorken, işçiler varken 2 tane doktor, 1'den fazla hemşire olmasına, sıhhiye uzmanları olmasına rağmen, bugün, Damar'da 1.500'e yaklaşan nüfus olmasına rağmen, ne yazık ki değerli milletvekilleri, doktoru bir kenara koyduk, herhangi bir sağlık memuru da yok. Damar'da ciddi anlamda da bu şekilde bir sıkıntı var. Bunun da halledilmesi gerekiyor.

Bunların dışında, en önemli sorunlardan bir tanesi şu: Değerli arkadaşlarım, Damar'da il özel idaresi, belediye kapatıldıktan sonra hizmetleri devralmış olmasına rağmen, sözler vermiş olmasına rağmen, "Biz buradaki çöpleri alacağız, sulara ilişkin arızaları gidereceğiz." diye sözler vermiş olmasına rağmen "Hizmet alımından biz buraya işçi alacağız, bütün bu çöp sorunlarını halledeceğiz." demiş olmasına rağmen, yaklaşık dört aydır, Damar'da yaşayanlar, muhtarlık, yasalara aykırı işlem yaparak, herhangi bir sigorta bağlantısı olmadan, sigortalı olmayan işçiler çalıştırılarak Damar Belediyesinin araçlarıyla çöp alıyorlar. Burada değerli milletvekilim de beni izliyor, onun duyarlı olmasını istiyorum, bu olayı takip etmek istiyoruz. Neden dolayı? Bakın, Damar'ın sokaklarında çöp konteynerlerinde çöpler her tarafa saçılmış vaziyette duruyor, bir yandan mikroplarla uğraşıyor Damarlı, bir yandan pis kokularla uğraşıyor. Geçen hafta içerisinde, aradan bir hafta geçtikten sonra Murgul Belediyesinden gelen araçlar Damar'daki çöpleri aldılar ama bu bir palyatif çözümdür, geçici bir çözümdür. Bunun temelinde halledilmesi için, Artvin İl Özel İdaresinin hizmet alımı kapsamında en aşağı 5 işçiyi sigortalı olarak... Damar Belediyesinin kamyonları orada duruyor -çöp kamyonları- onların başına işçileri başlatarak bu çöp sorununu halledebilir değerli arkadaşlar.

Bakın, biraz önce de ifade ettim, 1.500 kişinin yaşamış olduğu yerlerde -gidin, bu saatlerde görün- çöp konteynerlerinden çöpler yollara sarkıyor, fotoğraflarını da getirdim, hani herhangi bir problem olur mu diye. Bir de bunların haricinde, sulara ilişkin de ciddi sorunlar var, diyorlar ki: "Sularımız akmıyor." Sulara ilişkin de ne yazık ki ciddi sorunlar var değerli arkadaşlarım.

Şimdi, hem doktor sorunu var hem sağlık sorunu var hem su sorunu var, bunlardan daha beter bir sorun var: Murgul Damar'ı gidin görün. Damar -daha önceden- gerçek anlamda Türkiye'nin bakır madeninin işletildiği en önemli yerlerden bir tanesi. Eti Bakır ne yazı ki oraya da elini uzattı, madenin ortasında kocaman bir çukur var değerli arkadaşlarım. Yani yerlerde çökmeler var, binalarda çökmeler var, arazide çökmeler var; bir yandan da -çevresel etkileri anlatmamız mümkün değil- hemen onun üzerinde bulunan bir göl var, o gölden su aldılar, Damar'ı bir anlamda mahvettiler.

Değerli arkadaşlarım, bu yeri köy statüsüne dönüştürerek hizmetten mahrum etme gibi bir anlayışı hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Bu konuşmamın bir tek amacı var. Diğer sorunları biliyoruz, doktor sorununu biliyoruz, yolla ilgili, ulaşımla ilgili sorunları biliyoruz ama değerli milletvekilleri, Hükûmetin Damar'da Belediyeyi kapatmasını bir kenara koyuyoruz, o ayrı bir değerlendirme ama ciddi anlamda, çöpün alınmamasının hangi haklı gerekçesi olabilir? Düşünebiliyor musunuz, 1.500 kişinin yaşamış olduğu bir yerde ana caddelerde, sokaklarda, her yerde çöpler yollara dökülmüş vaziyette. Buradaki amaç da şu: Damar'a bir anlamda işkence çektirilerek -diyorlar ki- 10 kilometre öbür taraftaki Murgul Belediyesine bağlayarak bu çözümü halletmeye çalışıyorlar. Ama bizim Damarlı görüştüklerimiz, muhtar da bu konuda çok duyarlı davranıyor "Hayır, biz bu şekildeki bir dayatmayı kabul etmiyoruz." diyorlar değerli arkadaşlarım. O nedenle, İl Özel İdaresinin başındaki yetkililer, Valilik makamı ve Hükûmet bir an önce, ivedilikle en az beş kişiyi daha hizmet alımından alarak Damar'daki bu sorunun halledilmesi için gerekli talimatı vermelidir diyor, Damar'ın sorunlarını bu şekilde yüce heyetinizin takdirlerine sunuyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)