Konu:MHP GRUBUNUN, AFYONKARAHİSAR MİLLETVEKİLİ KEMALETTİN YILMAZ VE ARKADAŞLARI TARAFINDAN, AFYONKARAHİSAR İLİNDE BULUNAN BÜYÜK TAARRUZ'UN BAŞLATILDIĞI KOCATEPE'NİN SORUNLARININ BELİRLENMESİ, GEÇMİŞİNİN, BUGÜNÜNÜN VE GELECEĞİNİN ARAŞTIRILMASI, TARİHİMİZDEKİ ÖNEMİNE YAKIŞIR BİR HÂLE GETİRİLMESİ İÇİN İDARİ VE KURUMSAL YASAL DÜZENLEMELERİN YAPILMASI AMACIYLA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA VERİLMİŞ OLAN MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİNİN (10/399), GENEL KURULUN 22 TEMMUZ 2014 SALI GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE SUNUŞLARDA OKUNMASINA VE GÖRÜŞMELERİNİN AYNI TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN
Yasama Yılı:4
Birleşim:123
Tarih:22/07/2014


MHP GRUBUNUN, AFYONKARAHİSAR MİLLETVEKİLİ KEMALETTİN YILMAZ VE ARKADAŞLARI TARAFINDAN, AFYONKARAHİSAR İLİNDE BULUNAN BÜYÜK TAARRUZ'UN BAŞLATILDIĞI KOCATEPE'NİN SORUNLARININ BELİRLENMESİ, GEÇMİŞİNİN, BUGÜNÜNÜN VE GELECEĞİNİN ARAŞTIRILMASI, TARİHİMİZDEKİ ÖNEMİNE YAKIŞIR BİR HÂLE GETİRİLMESİ İÇİN İDARİ VE KURUMSAL YASAL DÜZENLEMELERİN YAPILMASI AMACIYLA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA VERİLMİŞ OLAN MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİNİN (10/399), GENEL KURULUN 22 TEMMUZ 2014 SALI GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE SUNUŞLARDA OKUNMASINA VE GÖRÜŞMELERİNİN AYNI TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Milliyetçi Hareket Partisinin vermiş olduğu grup önerisi üzerine söz aldım. Bu vesileyle Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Burada enteresan bir şekilde görüşmeler devam ediyor. 22 milletvekilimiz bu grup önerisine imza atmış. 1'inci sırada Kemalettin Yılmaz, Afyonkarahisar Milletvekili.

Kemalettin Bey, araştırma önergesinde, Afyonkarahisar ilimizde bulunan, Büyük Taarruz'un başladığı Kocatepe'nin sorunlarının belirlenmesi, geçmişinin, bugününün, geleceğinin araştırılması, tarihimizin önemine yakışır bir hâle getirilmesi için Afyon ilinin ve Kocatepe'nin araştırılmasını istiyor. Gayet mantıklı, güzel bir öneri fakat her ne hikmetse on dakika yapmış olduğu konuşmada Afyon'la ilgili, Kocatepe'yle ilgili bir tane konuşmada bulunmuyor.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Sen bulun ya!

RAMAZAN CAN (Devamla) - Afyonkarahisar Milletvekili olacaksın, "Afyonkarahisar" ismini kullanacaksın, önergede yer alacak ama burada, Genel Kurulda dile getirmeyeceksin.

Ahmet Bey'e teşekkür ediyorum -konuşmalarında katılmadığım bölümler de var ama- Afyon'dan bahsetti.

KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) - Böl, parçala, yönet taktiği uyguluyorsun.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Sen Türkiye milletvekilisin.

RAMAZAN CAN (Devamla) - Allah'tan Halil Ürün var Afyon Milletvekili de, Afyon'un sorunlarını, araştırma önergesine konu olan oradaki konuların nasıl yapılandığını, nasıl çözümlendiğini anlatıyor. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Tabii, bu arada Sayın Bakanımız Veysel Eroğlu ve Değerli Milletvekili Sait Açba da Afyon'un problemlerini dile getirmekte.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Problemleri dile getirmeyecek, çözecek, çözecek.

RECEP ÖZEL (Isparta) - Çözüyor, çözüyor ya!

RAMAZAN CAN (Devamla) - Afyon son on yılda aldığı yatırımlarla Ege Bölgesi'nin parlayan bir yıldızı olmuştur, daha da ilerleyecektir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Şimdi, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Afyon'la ilgili, isterseniz, biraz bilgi vermek istiyorum. Afyon, Osmanlının son döneminde "Karahisar-ı Sahip" adıyla anılan Anadolu Selçuklu Beyi Sahip Bey'in ismini verdiği... O zaman Osmanlı topraklarında adı "Karahisar" olan 2 tane vilayetten biri "Karahisar-ı Şarki", şimdiki Giresun Şebinkarahisar; diğeri de "Karahisar-ı Sahip", Afyon vilayetidir. Afyon vilayeti günümüzde 18 ilçesiyle, 388 köyüyle, 707 bin nüfus ve 14.237 kilometrekare alanıyla ilerleyen ve günümüzün modern bir şehri olmaya aday, parlayan bir yıldızıdır.

AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) - Rakam yanlış.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Türkiye milletvekilisin Ramazan sen.

RAMAZAN CAN (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 26 Ağustos 1922 gerçekten önemli, Ahmet Bey'in söylediklerine aynen katılıyorum. Nasıl ki 1071 Malazgirt, Türklerin Anadolu'ya girmesinde -kapının açılması- önemliyse 1176 da vardı bizim tarihimizde, Miryokefalon. Isparta Yalvaç bölgesinde cereyan eden savaş da, artık Anadolu'nun Türklerin egemenliğine girdiği ve Türklerin ana vatanı olduğunun teyit edildiği bir savaştır. Bunu şunun için söylemek istiyorum: 1176 ve geldik 1915 Çanakkale Harbi. Çanakkale Harbi'nde de artık anlamışlardır ki yabancılar, bura Türklerin ana vatanıdır.

Yine, 1921'deki yirmi iki gün, yirmi iki gece süren kanlı savaşta, Sakarya Meydan Muharebesi'nde de, Anadolu Türklerin olduğu için, ne kadar önemi haiz olduğu bir daha teyit edilmiştir. 9 Eylül 1922'de düşmanın İzmir'de denize dökülmesiyle başlayan bu süreç, bu savaş Afyon'da cereyan eden bir savaş olmakla birlikte, Anadolu insanının orada şehit edildiği büyük bir savaş olmuştur. Bu büyük bir milattır diye düşünüyorum ben. Bu nedenle, nasıl ki Çanakkale Harbi'nin geçtiği coğrafya millî park ilan edilmiş ve oradaki anılar yaşatılıyorsa, ne kadar önemliyse, bizim için Sakarya da, Dumlupınar da, Başkomutanlık Meydan Savaşı'nın yapıldığı Kocatepe de önemlidir. Bu manada, önergeyi getiren arkadaşımıza, her ne kadar burada bahsetmediyse de teşekkür ediyorum.

Dolayısıyla burada bu savaşın hatıralarının canlanması açısından ve yeni yetişen neslin geleceğe ışık tutması açısından oranın millî bir açık park alanı ilan edilmesi ve oraya yapılan yatırımları da, Çanakkale Savaşı meydanlarında olan yatırımların yine Kocatepe'de yapıldığını da ve bu noktadaki teknik bilgileri de Halil Ürün kardeşimiz verdi. Kendisine de huzurlarınızda teşekkür ediyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; özellikle şunu belirtmek isterim ki bu savaşla ilgili teknik kısa bir bilgi vermek istiyorum. Bu savaş cereyan ederken 186 bin askerimiz -98.670'i piyade, 5.282'si süvari olmak üzere- 2.025 makineli tüfeğimiz, 830 ağır makineli, 323 top, 208 motorlu aracımız var. Yunan tarafının ise 195 bin askeri -130 bini piyade olmak üzere- 1.300 süvari, 3.150 makineli tüfek, 1.002 ağır makineli tüfek, 344 top, 50 uçak, 3.818 motorlu aracı var. Yani süvarili asker sayısı haricinde gerçekten kâğıt üzerinde bizden çok güçlü bir ordusu var ama netice itibarıyla Anadolu insanı, Anadolu evladı -tekrar Allah'tan rahmet diliyorum şehitlerimize- neticede büyük bir savaşa imza atmışlar. 2.318 şehidimiz, 9.360 yaralımız, toplamda 13.476 zayiatımız bulunmakla birlikte, taarruz olmasına rağmen; 18.250 Yunan ölüsü, 16 bin yaralı, 35 bin esir, 3.720 kayıp, toplam 73 bin zayiat olmuştur. Bunu şunun için söylüyorum değerli arkadaşlar: Taarruz savaşında taarruza geçen taraf fazla zayiat verir. Buna rağmen zayiatları karşılaştırdığımızda 5 misli fazla Yunan zayiatı olmuştur. Gerçekten, Anadolu evlatları orada bir tarih yazmıştır. Bu tarihi canlandırma adına grup önerisine tabii ki katılıyoruz ancak -biliyorsunuz- 639 sıra sayılı torba yasayı görüşüyoruz. Bayağı da bir mesafe aldık. İnşallah, cuma gününe kadar hep beraber -muhalefet partisi milletvekilleri de destek olacaklar inşallah- Soma şehitlerimize bir hediye vereceğiz bayramdan önce diye düşünüyorum.

Bu duygular içerisinde grup önerisi üzerinde konuştuğumu beyan ediyor, yine de grup önerisini Genel Kurulun takdirine sunuyor, tekrar saygıyla selamlıyorum hepinizi. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)