Konu:Artvin Cerattepe'deki Maden Ocağıyla İlgili Olarak Rize İdare Mahkemesi Tarafından Keşif Yapıldığına İlişkin
Yasama Yılı:4
Birleşim:123
Tarih:22/07/2014


ARTVİN CERATTEPE'DEKİ MADEN OCAĞIYLA İLGİLİ OLARAK RİZE İDARE MAHKEMESİ TARAFINDAN KEŞİF YAPILDIĞINA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

21 Temmuz Pazartesi günü yani dün Artvin Cerattepe'de çıkartılmak istenen madenle ilgili olarak Rize İdare Mahkemesi tarafından keşif yapılmıştır. Bilindiği üzere -burada birçok kereler de ifade ettim- Artvin Cerattepe'de maden çıkartılmak istenen yer, Kafkasör Turizm Merkezi'ne, Atabarı Kayak Merkezi'ne, Hatila Vadisi Millî Parkı'na en yakın olan yerlerden bir tanesidir. Dün yapılan keşif esnasında mahkeme heyeti de burada çıkartılmak istenen maden faaliyetinin yaratacağı tahribatı bire bir görmüş, orada yapılacak olan ağaç katliamının ne derece ve boyutta olduğunu, bir kenti nasıl yok edeceğini hep beraber görmüştür.

Ben, yüce Parlamentodan dünkü keşfe katılan bütün Artvinlileri, Artvin dostlarını bir kere daha yürekten kutluyorum, Artvinli olmanın onurunu, gururunu taşıyan ve dün bu keşfe katılarak bu çevre felaketine izin vermeyeceklerini bir kere daha kararlılıkla ifade eden bütün Artvinlilere buradan teşekkürlerimi sunuyorum.

Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.