Konu:İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarı Ve Teklifleri
Yasama Yılı:4
Birleşim:122
Tarih:21/07/2014


İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AYLİN NAZLIAKA (Ankara) - Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; torba yasanın 49'uncu maddesiyle ilgili olarak söz almış bulunuyorum. Yüce heyeti saygıyla selamlarım.

HAMZA DAĞ (İzmir) - Senden mi öğreneceğiz?

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - Ne oldu, çok sinirlendiniz? Niye sinirlendiniz bu kadar?

Evet, değerli milletvekilleri, sözlerime başlamadan önce, bugün çok değerli bir insanı kaybettik, Verda Erman'ı kaybettik. Ülkemizi dünya çapında temsil eden çok kıymetli bir piyanistti kendisi. Buradan tüm sanatseverlere başsağlığı diliyor, ailesine, yakınlarına, tüm sevenlerine sabır ve dayanma gücü diliyorum.

Şimdi, değerli milletvekilleri, bu önerge aslında sağlık sektörüyle ilgili. Hiç şüphesiz, AKP iktidarı döneminde hem hasta olmak hem de sağlık sektöründe çalışan olmak çok zor ve giderek de zorlaşıyor. Ama ben şimdi size başka bir şeyden bahsedeceğim, bir ciğer sökme operasyonundan bahsedeceğim size.

Bu ciğer sökme operasyonu nasıl başladı biliyor musunuz? İlk olarak Atatürk Orman Çiftliği'yle başladı, ardından Gezi'de devam etti, ardından ODTÜ ormanlarıyla devam etti ve yetmedi, 8 Mart 2014 tarihinde İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi'ne bir gece yarısı ansızın girildi ve oradaki ağaçlar kesildi, oradaki binalar yıkıldı ve sanatçılar gasbedildi. 7 Nisanda olay tekrarlandı. Firmanın yürütmeyi durdurma kararı olmasına rağmen ısrarlı bir şekilde arazinin gasbedilmesine sizin Hükûmetiniz ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı sesini çıkarmadı. Yetmedi, iki gün önce gene İrfan Şahinbaş Atölyesine bir gece ansızın girildi. Bu sefer, firma elemanları sanki savaşa gidiyormuş gibi ellerinde silahlarla ve sopalarla girip oradaki sanatçıları ve güvenlik elemanlarını gasbettiler, hatta öyle ki bir kadın güvenlik elemanı olaylar esnasında kalp krizi geçirdi. Hani, bu Gezi olaylarında ya da bir sendika direnişi olduğunda anında orada biten kolluk güçleri var ya, çağırılmasına rağmen nedense o akşam bir türlü gelemedi, hatta Ostim Polis Karakolu arandı, cevaplayan polis telefonu sanatçının yüzüne kapattı. Dolayısıyla, olay yerine polis geldiğinde zaten iş işten geçmişti. Peki, sizin Kültür ve Turizm Bakanınız ne yaptı? Çok yoruldu kendisi, parmaklarını oynattı ve bir "tweet" attı. "Tweet"te "Olayı izleyeceğim." dedi. Buradan Sayın Bakana seslenmek istiyorum: Sayın Bakan, sizin işiniz izlemek değildir. Siz devleti yönetme sorumluluğuyla bu sorunu çözmek zorundasınız. O firmanın yürütmeyi durdurma kararı vardır. Orada sizin sanatçılarınız gasbedilmiştir. Buna daha fazla seyirci kalmayacaksınız, izlemeyeceksiniz. "Bakan" kelimesini herhâlde "bakmak" olarak algılıyor kendisi. Buradan kendisine bunu bir kez daha duyuralım lütfen.

Değerli milletvekilleri, tabii, bu gasplar bitmedi. Yani devlet arazisini yağmalayan bir hükûmet olabilir mi? Oluyor. Yani sizin döneminizde buna sık sık şahitlik ediyoruz. Bugün ama önemli bir olay daha oldu, danışma Atatürk Orman Çiftliği'nde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının hayali projelerinden birisi olan ANKAPARK Projesi'ni iptal etti, yürütmeyi durdurma kararı verdi. Danıştay 14. Dairesi kararında buradaki hayvanat bahçesinin 29 hektarlık bir alanı kapsadığını ancak proje için 217 hektarlık bir arazinin ilan edildiğini, buranın da tarıma elverişli bir alan olması nedeniyle yürütmenin durdurulması gerektiğini söyledi. Yani talana dur dedi. Bunlar yetmiyormuş gibi, bugün, aynı zamanda, Akün ve Şinasi Sahnesi'nin ihalesine de çıkıldı fakat bir kez daha sanatseverlerin direnciyle bu ihale de iptal edildi.

Özetle şunu söylemek istiyorum AKP milletvekillerine: Sizin döneminiz sanatın ve doğanın gasbedildiği bir dönemdir.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Hadi canım sen de, hadi be!

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - Hiçbir Hükûmet döneminde böyle bir saldırıya uğranılmadı.

RECEP ÖZEL (Isparta) - Daha modern, daha güzel yerler yapılıyor ya.

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - Bu var ya bu, IŞİD kafasıdır. Sanata IŞİD kafasıyla saldırıyorsunuz.

RECEP ÖZEL (Isparta) - Allah Allah...

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Bırak be!

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - Sizler burada otururken Bilal Erdoğan bir gemicik daha aldı, biliyor musunuz?

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Ankaragücü'ne ne oldu Ankaragücü'ne?

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - Ama bir söz vardır: "Akıl ve servet sanatın yerine geçtiğinde birilerinin cüzdanı dolarken kafalar boşalır." der.

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)