Konu:İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
Yasama Yılı:4
Birleşim:120
Tarih:19/07/2014


İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MÜSLİM SARI (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Bakanım, az önce Sosyal Güvenlik Kurumunun açıklarına ilişkin vermiş olduğunuz bilgilerin yanlış olduğunu düşünüyorum. Siz, 19 milyarlık Sosyal Güvenlik Kurumu açığından bahsettiniz ancak hem Maliye Bakanının verdiği bilgiler hem 2013 yılı programına baktığımız zaman, sosyal güvenlik primlerinden, bütçeden, Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan transferlerin 19 milyar dolar değil 72 milyar olduğu görülür. Dolayısıyla, Türkiye'de sosyal güvenlik sistemi açıklarının millî gelire oranı da azalmamakta, artmaktadır ve yüzde 4,6'ya denk gelmektedir. Bu açıklamalar karşısında verdiğiniz bilgilerin doğru olduğunu hâlâ iddia ediyor musunuz?