Konu:İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarı Ve Teklifleri
Yasama Yılı:4
Birleşim:120
Tarih:19/07/2014


İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MÜSLİM SARI (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Bakan, kanunun görüşmeleri sırasında yapmış olduğunuz konuşmada taşeron işçiliğin yaygınlaştırılmasının bir sömürü olduğunu söylediniz. İktidarınızda 153 binden 700 bine çıkan kamudaki taşeron işçi sayısı karşısında Hükûmetinizin bu sömürü ilişkisinde, bu sömürülme düzeninde payının olduğunu düşünüyor musunuz?