Konu:İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
Yasama Yılı:4
Birleşim:119
Tarih:18/07/2014


İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gerçekten büyük bir torba olan bu torba yasanın 13'üncü maddesi üzerine söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, 13'üncü madde şöyle diyor özetle: Bir G20 zirvesi yapılacak 2015 yılında Türkiye'de. O 2015 yılında yapılacak G20 zirvesinde bu kapsamda yapılacak harcamaları Kamu İhale Kanunu ve Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamı dışında yapmak istiyorlar. Ortalama ne kadar harcanıyor G20 zirvelerinde? Daha önce baktık; Londra'da yapılmış, Seul'de yapılmış, Toronto'da yapılmış, Meksika'da yapılmış. 500 milyon dolar ile 1 milyar dolar arasında bir kaynak bu organizasyonlara harcanıyor ve Hükûmet bizden şöyle bir yetki istiyor: Ben yaklaşık 500 milyon dolar para harcayacağım, bu parayı İhale Kanunu'na sokmadan harcayacağım, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na da sokmayacağım. Yani "İstediğim gibi harcayayım, kimse beni denetlemesin." diye bu şekilde bir kanun maddesini Hükûmet önümüze getirmiş. Şimdiye kadar İhale Kanunu'ndaki istisnalardan ne tip yolsuzluklar olduğunu defaten bu kürsüde açıkladım, şimdi yeni bir istisnayla karşı karşıyayız.

Değerli arkadaşlar, biz ilk kez bir organizasyon yapmıyoruz. 2009 yılında da IMF ve Dünya Bankası Guvernörler Kurulunu da İstanbul'da yaptık. Ben oradaki bir işlemden, bir yolsuzluk iddiasından bahsedeyim, siz gelecekte neler yapılabileceğini tahmin ediniz.

2009 yılı IMF ve Dünya Bankası Guvernörler Kurulu İstanbul'da yapılacak, yüzlerce lüks araba birkaç günlük için satın alınmış -sonra onların nasıl düşük fiyata satıldığını biliyoruz- yüzlerce fotokopi makinesi, binlerce printer, bilgisayar... Hatta, bunlar, ben Hazinede çalışırken Hazineye dağıtıldı, nasıl israflar yapıldığını gördük. Ama, bir tane önemli olay var: Harbiye Kongre Merkezi'nin yapılması. İstanbul Harbiye'de Muhsin Ertuğrul Sahnesi var, burası yıkılacak, buraya bir kongre merkezi yapılacak, sebep olarak gösterilen de IMF ve Dünya Bankası Guvernörler Kurulu. "Acil iştir." diye pazarlık usulü ihale yapılıyor. 2004 yılından beri herkes biliyor ki Guvernörler Kurulu yapılacak, 2009 yılına gelmişiz, birkaç gün kazanmak için "acil iş" diye davetiye usulü ihale yapılıyor. Bir tane firma katılıyor buraya, Sembol İnşaat, iktidar partisine çok destek veren bir iş adamı -iş adamını suçlamıyorum, iktidarı suçluyorum- Fettah Tamince'nin şirketi. Sembol İnşaat 207 milyon lirayla bu ihaleyi pazarlık usulü ihaleyle alıyor, 20 milyon lira iş artışı veriyor, 23 milyon lira fiyat artışı veriyor; üzerine, etrafının ışıklandırılması ihalesi yapılıyor yine pazarlık usulü 28 milyon liraya -ki ben 28 milyon liraya İstanbul'un neredeyse Avrupa yakasını ışıklandırırım, bir binanın ışıklandırma ihalesi- alıyor; üzerine, 5 trilyon liralık da yine pazarlık usulü bir mobilya ihalesi yapılıyor. 300 trilyon liraya bir bina çıkıyor ortaya -ki ben şunu söylüyorum, 150 milyon liraya o bina yapılabilir- ondan sonra, buranın kiralama ihalesi yapılıyor ve kiralama ihalesine şu şart konuluyor: "12 bin tane koltuğu olan işletme ve 30 milyon lira da cirosu olmak zorunda." Türkiye'de sadece Antalya bölgesinde bu otelleri olan yine Fettah Tamince'nin şirketlerini tarif ediyor çünkü başka şirketler bu özelliği taşımıyor. Ondan sonra, ihaleye 3 tane firma giriyor: Ekotur, Tamtur, Fine Turizm. 3 şirket de Fettah Tamince'nin. Aynı ihaleye giriyorlar, sanki aralarında bir rekabet varmış gibi. Ondan sonra, Harbiye'nin, benim seçim bölgemin en güzel yerinin üzerine 300 milyon liraya yapılmış bir binanın kiralama ihalesi şöyle sonuçlanıyor: "75 bin lira kira artı yüzde 15 cirodan pay." E, 75 bin liraya baktığınızda, aynı bölgede herhangi bir küçük dükkânın kirası bile ondan daha fazla ama İstanbul'un en güzel arazisi üzerinde 300 milyon lira olan bir bina bu şekilde kiralanıyor. Şimdi, biz bu tecrübelere sahipken yeni bir organizasyon yetkisinde bütün bu işlemleri yapmış Hükûmet, bizden 1 milyar dolar için yetki istiyor; 500 milyon dolar ile 1 milyar dolar arasında.

Ben, bu mübarek cuma günü, bu ramazan günü sizlere bunu anlatıyorum. Biliyorum ki burada da yolsuzluklar ve suistimaller olacak. Siz de bunu bilerek bu yasayı kabul edin veya vicdanlarınızda bir akis doğurabildiysek bu maddeyi geri çekin.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)