Konu:İSRAİL'İN GAZZE'YE YAPTIĞI KARA HAREKÂTINI KINAYAN ORTAK BİR BİLDİRİNİN YAYINLANMASI VE HÜKÛMETİN BU KONUDA GENEL KURULA BİLGİ VERMESİ GEREKTİĞİNE İLİŞKİN
Yasama Yılı:4
Birleşim:119
Tarih:18/07/2014


İSRAİL'İN GAZZE'YE YAPTIĞI KARA HAREKÂTINI KINAYAN ORTAK BİR BİLDİRİNİN YAYINLANMASI VE HÜKÛMETİN BU KONUDA GENEL KURULA BİLGİ VERMESİ GEREKTİĞİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Dün gece İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinin İsrail'in bu tavrını kınayan bir bildiri kaleme alması ve açıklamasını hep birlikte kararlaştırmıştık. Şu anda bu bildiri taslağı üzerindeki çalışmalar devam etmektedir. Ancak aynı zamanda dün gece bir şeyi daha konuştuk, Sayın Dışişleri Bakanının buraya gelerek Genel Kurulu yaşananlar konusunda bilgilendirmesi, bunu talep etmiştik. Türkiye Büyük Millet Meclisinin yayımlayacağı bildiri öncesinde Sayın Dışişleri Bakanının konuya ilişkin bir bilgilendirme yapması son derece önemlidir. Bu aynı zamanda yönetim sorumluluğunun da gereğidir.

Şimdi, bundan bir ay önce -bir ayı aştı artık- Musul'daki konsolosluk görevlilerimiz IŞİD tarafından rehin alındı ve yüksek siyaset gereği Sayın Dışişleri Bakanı bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunu bilgilendirmedi yani "Biz ciddi bir siyaset uyguluyoruz, Genel Kurulda bunu konuşursak bizim siyasetimize zarar verir." dedi. Şimdi, aynı anlayışı burada mı uygulayacak Sayın Dışişleri Bakanı acaba? Doğru olan Sayın Bakanın gelip Türkiye Büyük Millet Meclisini ve Türkiye'yi bu konuda bilgilendirmesidir. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak talep ediyoruz efendim.