Konu:CHP GRUBU OLARAK, İSRAİL'İN GAZZE'YE YÖNELİK BAŞLATTIĞI KARA HAREKÂTINDAN ENDİŞE DUYDUKLARINA VE KINADIKLARINA, HÜKÛMETİN BU KONUDA NELER YAPMAYI DÜŞÜNDÜĞÜNÜ AÇIKLAMASINI BEKLEDİKLERİNE İLİŞKİN
Yasama Yılı:4
Birleşim:118
Tarih:17/07/2014


CHP GRUBU OLARAK, İSRAİL'İN GAZZE'YE YÖNELİK BAŞLATTIĞI KARA HAREKÂTINDAN ENDİŞE DUYDUKLARINA VE KINADIKLARINA, HÜKÛMETİN BU KONUDA NELER YAPMAYI DÜŞÜNDÜĞÜNÜ AÇIKLAMASINI BEKLEDİKLERİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Ben özür diliyorum, bir önceki önergeyi hemen oyluyorsunuz diye düşünerek oylama sonrasında konuşabilirim demiştim. Bir konuşmacı daha olduğunu öğrenince şimdi konuşma ihtiyacı duydum.

BAŞKAN - Buyurun.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Çok teşekkür ederim söz verdiğiniz için.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İsrail'in misilleme adı altında Gazze'ye yönelik olarak başlatmış olduğu askerî harekât giderek amacından uzaklaşmış sivillerin ve çocukların katledildiği bir sürece dönüşmüştür. En son olarak Gazze sahilinde oyun oynamakta olan yaşları 9 ila 12 arasında değişen 4 çocuğun öldürülmesine bütün dünya tanık oldu. Bu süreç uluslararası toplumun ve Türkiye'nin gözü önünde cereyan etmektedir ve maalesef bu katliama bütün uluslararası toplum ve Türkiye seyircidir.

İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) - "Amacından uzaklaşmış" ne demek?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir iki saattir televizyonların vermiş olduğu haberlere ve sosyal medyada yer alan haberlere göre İsrail Gazze'ye yönelik olarak bir kara harekâtı başlatmıştır.

İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) - Amacı ne, amacı?

TUFAN KÖSE (Çorum) - Boş konuşma, boş!

BAŞKAN - Sayın Korkmaz lütfen...

İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) -Ayıp bir şey ya!

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Amacı neymiş ki, meşru görülüyor amacı!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Bu harekâtın Gazze'de, Filistin'de masum sivillerin öldürülmesiyle sonuçlanacak bir sürece dönüşmesinden Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak endişe ediyoruz. Biz burada, şu anda salonda görevde bulunan sayın bakanlardan bu konuda Hükûmetin nasıl bir yol izlediğini, neler yapmayı düşündüğünü kamuoyuna ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna açıklamasını bekliyoruz. Sivillerin, çocukların katledilmesine yönelik bütün saldırıları Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak şiddetle kınadığımızı ifade etmek istiyorum.

Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Genel Kurula saygılar sunuyorum.