Konu:İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yasama Yılı:4
Birleşim:118
Tarih:17/07/2014


İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 639 sıra sayılı Tasarı'nın 7'nci maddesindeki önerge üzerine söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, tasarının kanun yapma tekniği açısından, zamanlaması açısından, milletvekillerine amele muamelesi gösteren, şu mübarek günlerde gece yaralarına, sabahlara kadar çalıştıran Hükûmetin bu uygulamasını kınıyorum.

Bugüne kadar ekmeğinin peşinde madenlerde, yer altında hayatlarını kaybetmiş bütün işçilerimizi rahmetle anıyorum.

Değerli milletvekilleri, teknolojinin bunca ilerlediği çağımızda artık birçok yerde yer altında ölümlerin kader olmadığını, artık insanların yer altında ölmediklerini, bunun için devletlerin çok ciddi tedbirler aldıklarını bilmekteyiz. "Ekonomide şu noktadayız, şuraya ilerledik.", "Orta Doğu'da bu noktalardayız.", "Dünya lideriyiz." söylemlerini bir tarafa bırakalım. Maden kazalarında can kayıpları açısından Avrupa'da Türkiye 1'inci sırada, dünyada 3'üncüyüz.

Değerli milletvekilleri, bunlar normal kaza değil. Soma kazasındaki son hadise 301 can kaybıyla hepimizin yüreğini yaktı. Bakın, getirilen kanunlara bakın, ben iki dönemdir buradayım, hep böyle bölük pörçük, yama kanunlar getiriliyor. Bir meclis milletvekillerinden oluşuyor, milletvekillerinin bir kanunu yok. Bu Meclis kendi vekillerine kanun yapamamış bir Meclis.

HARUN KARACA (İstanbul) - Sayenizde, sayenizde.

AHMET DURAN BULUT (Devamla) - Bir sürü haklar değişik kanunlara iliştirilmiş, devam eden bir yapıyla getiriyoruz.

EBUBEKİR GİZLİGİDER (Nevşehir) - Sebebi sizsiniz, siz.

AHMET DURAN BULUT (Devamla) - On iki senedir iktidarsınız, siz yapmalıydınız.

EBUBEKİR GİZLİGİDER (Nevşehir) - Sebebi sizsiniz.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen...

AHMET DURAN BULUT (Devamla) - Hatalı taraf biz veya siz yani bu, iktidarıyla muhalefetiyle herkesin. Kim suçluysa hatasını kabul etsin. Bizsek biziz, sizseniz sizsiniz ama bir konsensüs sağlanıp Meclis, milletvekilleri kendi kanunlarını yapması lazım.

Şimdi, getirilen yasalarda, madenlerde çalışan işçilerin hakları, hukukları, çalışma süreleri, oradaki sendikaların durumları, işverenlerin alması gereken tedbirler, bunların bir tedbirler manzumesi şeklinde kanuna yerleştirilmesi gerekmektedir. Bunun için üniversitelerden destek alınır, bilim adamlarından destek alınır, sivil toplum kuruluşlarından destek alınır, mahallî yerlerden destek alınır, çalışanlardan bilgi alınır ama derli toplu bir kanun yapılır adam gibi, beş sene arkaya bakılmaz. İki ayda, üç ayda bir "Al şurasını yanlış yaptık, burasını yanlış yaptık, hadi bir tekrar toplayalım..." Meclisi angaryaya boğuyoruz. Bu yanlıştır.

Maden işçilerine altı saat çalışma süresi tanınıyor. Maden işçileri diyorlar ki, eğer onlarla oturup konuşsalardı bürokratlar, siyasiler, duyacaklardı ki: "Biz haftada iki gün tatil istiyoruz. Tamam, altı saat değil, yedi saat çalışalım ama yer altında çalışmak çok zor Vekilim. Bir dehlize giriyorsunuz, bir bidonun, karanlığın içerisinde nefes alamıyorsunuz, orada geçiriyorsunuz... Hiç olmazsa iki gün temiz hava alalım." Bunu, Sayın Bakanın, Hükûmetin getirdiği tasarıda dikkate almasını istiyorum.

Evet, işçilerin haklarında birçok iyileştirme geliyor ama gördüğüm benim, bir sürü eksiklikler var. Bu kısa süre içerisinde, bu koşuşturma içerisinde bunların düzelmesi mümkün değil. Geldiği gibi geçecek. Üç ay beş ay sonra yeni bir kaza -Allah korusun- yeniden tedbirler, yeniden burada gelip görüşmeler, yeni ağlayıp sızlanmalar, yeni başsağlıkları; Mecliste böyle bir çalışma şekli olmaz diyorum.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum.