Konu:İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yasama Yılı:4
Birleşim:118
Tarih:17/07/2014


İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kanun hazırlamanın da bir usulü vardır. Gördüğüm kadarıyla bu torba yasa nedeniyle bu usul de bir kenara atılmış durumda. Bunda ben, Plan ve Bütçe Komisyonunu, Kanunlar ve Kararlar Başkanlığını, Plan ve Bütçe Komisyonunun bürokratlarını, Meclis Başkanlığını, hepsini sorumlu tutuyorum.

Kanunlarda şöyle bir sistem vardır: Örneğin bu kanun birçok yasada değişiklik yapıyor. Değişiklik yapılan yasalar yürürlük tarihi itibarıyla sıralanır ki takip edenler kolaylıkla bunu takip etsinler, bulsunlar. Burada 5510 sayılı Kanun'u en başa almışlar ki bunun yürürlük tarihi 2007'dir. 1980'li yıllarda kabul edilen kanunları sonlara almışlar. Daha sonra, 1980'li yıllardan daha önce kabul edilmiş kanunları biraz daha başa almışlar. Konular itibarıyla birbiriyle hiç bağlantısı yok. Karman çorman bir kanun yapılmış.

Sayın Başkan, burada Meclis Başkanlığının da görevi vardır. 35'inci maddeye göre komisyonlara "Bu kanunları bir daha gözden geçirin." diye iade ederken, lütfen, hiç değilse "Bu maddeleri kabul tarihlerine göre de sıralayın." diye iade etmeyi bir gelenek, bir usul hâline getirsin Meclis Başkanlığı.

Teşekkür ederim.