Konu:Malatya'nın Devlet Su İşleri Yatırımları Ve Sulama Sorunlarına İlişkin
Yasama Yılı:4
Birleşim:118
Tarih:17/07/2014


MALATYA'NIN DEVLET SU İŞLERİ YATIRIMLARI VE SULAMA SORUNLARINA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZNUR ÇALIK (Malatya) - Sayın Başkan, değerli milletvekillerim; Malatya'da Devlet Su İşleri yatırımları ve son dönemde küresel ısınmadan kaynaklanan kuraklık ve sulamayla ilgili sorunları belirtmek üzere gündem dışı söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekillerim, AK PARTİ Hükûmeti olarak 2002 yılından itibaren her alanda olduğu gibi sulama alanında da çok ciddi yatırımları Malatya'mızla buluşturduk. Hükûmetimizin on iki yılda Malatya'ya yapmış olduğu yatırımların toplamı 8 milyar TL, bu yatırımların yüzde 10'u yani 800 milyonu Devlet Su İşleri yatırımları olarak gerçekleşmiştir.

Değerli milletvekillerim, Malatya'mızda geçimini tarımla sağlayan vatandaşlarımız için sulamanın önemini hepimiz çok iyi bilmekteyiz. Bu yüzden, Hükûmet olarak barajların sayısını, alternatif su kaynaklarını ve sulama projelerini her geçen gün daha da artırıyoruz.

İlimizde yaptığımız barajlar arasında bulunan Kapıkaya Barajı'na bu ülkeye hizmet etmiş 8'inci Cumhurbaşkanımız rahmetli Turgut Özal'ın ismini verdik. Kapıkaya Turgut Özal Barajı'nın depolama tesisi tamamlanmış ve sulama inşaatı da devam etmektedir.

Yine, geçmişte pek çok baraj ve sulama tesisinin altında imzası bulunan değerli büyüğümüz Recai Kutan'ın ismini de Boztepe Barajı'na verdik ve Boztepe Recai Kutan Barajı'nın depolama tesisi tamamlanmış bulunmakta ve sulama kanallarıyla ilgili olarak ödenek artırımını da Sayın Bakanımızdan talep etmiş bulunmaktayız.

Sulama kanallarının yapımını inşallah en kısa sürede, yapılan ödeneklerle devam ettireceğiz.

Arguvan'da bulunan Yoncalı Barajı'nın yapım ihalesinin sözleşmesini geçen hafta itibarıyla imzaladı Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüz. Bugün itibarıyla Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü müteahhit firmaya yer teslimini yapacak ve inşallah, Sayın Bakanımızın gelişiyle birlikte de Yoncalı Barajı'nın temelini Arguvan'da atacağız.

Bu barajların dışında, Arapgir Barajı, Darende Sofular Göleti, Hekimhan Güzelyurt Göleti, Akçadağ Sulaması, Derme Çerkezyazısı Sulaması, Medik Barajı olmak üzere toplam 173 bin dekar tarım arazisi ilimizde sulamaya açılmıştır.

Taşkın korumalarımızla ilgili, halkımızı ve toprağımızı korumaya devam ediyoruz.

Değerli milletvekillerim, ülke genelinde başlatılan projeler kapsamında da Malatya'da 14 adet göletimizin sulama inşaatları başlamış ve devam etmekte. 43 bin dekar arazi suyla buluşacak.

İlimizdeki proje ve planlama safhasındaki işlere baktığımızda, Yarımcahan Projesi, Aliağa Barajı ve Sulaması, Yeşilyurt İnekpınarı Barajı ve Malatya ili sulamaları rehabilitasyon çalışmaları devam etmekte. Ayrıca, Malatya Çat Barajı Projesi kapsamında Derme Ovası'nda 38 bin dekar, Çerkezyazısı Ovası'nda ise 101 bin dekar olmak üzere toplam 139 bin dekar arazide yeni sulama ve drenaj tesisleri inşa ettik.

Değerli milletvekilleri, Malatya ilimiz, ülke genelinde ve dünyada olduğu gibi, küresel ısınma nedeniyle kurak ve verimsiz bir yıl geçirmektedir. Malatya ilimizin ekonomisi büyük oranda tarıma dayalıdır. Özellikle, dünya kayısı üretiminin yüzde 80'ini karşılayan ilimizde, başta kayısımız olmak üzere birçok meyvemiz yetiştirilmektedir. Bu yıl ilimizde yaşanan don felaketinden dolayı meyvelerimiz yüzde 95 oranında yanmış ve bu felaket üreticilerimizi, çiftçilerimizi, Malatya ekonomisini olumsuz yönde etkilemiştir.

Küresel ısınmadan kaynaklanan kuraklıkla birlikte, Malatya ilimizde, sulamada, sulama birliklerinde ve içme suyunda ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmaktayız. Bu vesileyle, sulamayla ilgili, Malatya'nın sorunlarını bir rapor hâlinde Sayın Bakanımız Veysel Eroğlu'na ilettik ve şu anda, dünden itibaren bir heyet Malatya'mızda ve tekraren, yeni heyetleri de Malatya'mıza gönderip, sorunları tespit edip çözüm önerileri için birlikte hareket edeceğiz.

Malatya ilimiz ve ilçelerinde sulama ve içme suyuyla ilgili yaşanan sıkıntıları gidermek için alternatif içme suyu kaynaklarını ve devam etmekte olan yatırımlarımızı yakından takip ettiğimizi ve bakanlıklar nezdinde girişimde bulunduğumuzu bir kez daha buradan Malatyalı hemşehrilerimle paylaşmak isterim.

Son olarak, ülkemizdeki bereketli toprakların kıymetini bilen, vatandaşlarımızın refahı için hizmet eden Hükûmetimizle, bu yıl, sulamayla ilgili sıkıntı yaşayan vatandaşlarımız için elimizden gelen tüm çalışmaları yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz.

Bu vesileyle, Devlet Su İşlerinden sorumlu Bakanımıza ve Sayın Başbakanımıza tüm yatırımları için teşekkür ediyoruz. Sulamada ve içme suyunda yaşanan sorunların da bir an önce çözüme kavuşturulması için Sayın Bakanımızdan istediğimiz desteğin cevap bulacağını biliyoruz.

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum ve teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)