Konu:İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yasama Yılı:4
Birleşim:117
Tarih:16/07/2014


İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; on bir buçuk saattir burada çalışıyoruz. Acaba on bir buçuk saattir niye çalışıyoruz arkadaşlar? Bir kanun getirmişler, kanundan başka her şeye benziyor, tasarıya benzemiyor. Meclis Başkanı görevini yapmıyor, Komisyon Başkanı yapmıyor, Hükûmet adına konuşanlar şey etmiyor. Biraz önce Komisyon Başkanını dinledik, hep yalan söylüyor, diyor ki: "Bu meralar yalnız Soma'da inşaat alanına açılıyor." Aç bakalım 115'inci maddede "Soma" lafı var mı?

Değerli arkadaşlar, ben anladım yani düşündüm, acaba bu AKP'liler, daha bu kadar zaman geçti, niye şimdi vergi affını getirdiler? Biliyorsunuz, 87 katrilyon lira bu tasarıyla vergi affı getiriliyor. Şimdi, Tayyip, Cumhurbaşkanı adayı. Şimdi, neden kavuşturmak istiyorlar? Şimdi, Tayyip hesap açmış bankaya.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Saygılı ol!

MEHMET METİNER (Adıyaman) - Saygılı ol Kamer Bey, saygılı ol!

KAMER GENÇ (Devamla) - Yeniden SSK yapıyorlar. Şimdi, diyecek ki: "Hele getirin bakalım, senin vergini affedeceğiz ama Tayyip'in hesabına bir para yatır bakalım." Biz bunları biliyoruz arkadaş yani sizin imar aflarınızla geçmişte TÜRGEV'e ne şartlarla birtakım bağışlarda bulunulduğunu bilmiyor muyuz?

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Sen oğlunun arsalarına gel, oğlunun arsalarına.

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, demek ki arkadaşlar, o kadar çok büyük menfaat var ki bu işte yani...

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Oğlunun arsalarına gel, oğlunun arsalarına.

KAMER GENÇ (Devamla) - ...o kadar büyük menfaatler var ki bu insanları bu kadar işkenceyle çalıştırıyorsunuz.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Oğlunun arsalarından bahset.

KAMER GENÇ (Devamla) - Yahu, şimdi, durup dururken şu memlekette, sene sonuna geliyoruz, Cumhurbaşkanı seçimi var, normal olarak Cumhurbaşkanı seçim takvimi başlamış, herkesin gidip çalışması lazım ama Tayyip Erdoğan, tabii, devletin bütün imkânlarından yararlanıyor, bütün televizyonlar ona çalışıyor. Eğer siz dürüstseniz, şimdi Tayyip de dürüstse kendi hesabına kim ne para yatırmışsa açıklasın.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Doğru konuş, saygılı ol, saygılı!

KAMER GENÇ (Devamla) - Eğer bu vergi affı çıktıktan sonra kendi hesabına büyük paralar yatırılmadıysa ben o zaman derim ki: Arkadaş, ben özür dilerim, ama açıklamayacaktır.

Şimdi, arkadaşlar, niye bu kanun geldi, yani bu kanun üzerinde bu kadar ısrar ediyorsunuz? Burada önemli olan birincisi, yargı denetimini ortadan kaldırıyorsunuz. İşte, 100'üncü maddede ne diyor? Anayasa'ya göre yürütmenin durdurma kararı verilebilmesi için, Anayasa'nın 125'inci maddesine göre idari işlemin açıkça kanuna aykırı olması ve buradan doğan zararın telafisinin imkânsız hâle gelmesi..." Kamu hizmetleriyle ilgili bir madde getirmişsiniz "Efendim, kamu hizmetleriyle ilgili verilen işlemlerde telafisi imkânsız zarar olmaz." diyorsunuz. Şimdi -tabii, zamanımız o kadar dar ki- o öyle olunca otomatikman yürütmenin durdurulmasını kaldırıyorsunuz, mahkeme kararını uygulamayan kişilere ondan sonra cezai ve hukuki sorumluluğu kaldırıyorsunuz yani yargıyı yok ediyorsunuz. Peki, siz burada milletvekilliğine başlarken namusunuz ve şerefiniz üzerine Anayasa'ya sadakatten ayrılmayacağınıza yemin ettiniz. Bu namus ve şeref nerede kaldı arkadaşlar?

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Doğru konuş!

KAMER GENÇ (Devamla) - Arkadaşlar, tabii, bunun arkasındaki en büyük şeylerden biri de özelleştirmeyle -yargının- verilen ve geri alınması gereken birtakım yerler var. Mehmet Cengiz'e Seydişehir Alüminyum Tesislerini, 7 milyar dolara mal olan bir şeyi 340 milyon dolara verdiniz, 1,5 milyar dolara mal olan Oymapınar Barajı'nı bedava verdiniz. Danıştay burada yürütmenin durdurulması kararını verdi, iptal kararını verdi. E, şimdi, Mehmet Cengiz sizin Tayyip'in en yakın arkadaşı.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Ya, doğru konuş, saygılı ol Başbakana!

KAMER GENÇ (Devamla) - En büyük ihaleleri alan o, İstanbul havaalanı ihalesini alan o.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Başbakana saygılı ol, Başbakana!

KAMER GENÇ (Devamla) - Evvelsi gün bir vatandaş bana telefon ediyor, diyor ki: "Beyefendi, biz burada öyle kötü şartlarda çalışıyoruz ki..." Arkadaşlar, geçen gün bir işçi dozerle bataklığa batmış ve kaybolmuş, ölmüş.

RECEP ÖZEL (Isparta) - Nerede olmuş o ya? Kamer, nerede olmuş bu?

KAMER GENÇ (Devamla) - Bakın, basına söyledim, kimse yazmıyor. "O kadar açız, anormal şartlarda çalışıyoruz." diyor. Türkiye'de hukuk yok. Siz yaptığınız yeminlere şey etmiyorsunuz.

Ayrıca da Özelleştirme İdaresinin verdiği iptal davalarında o kadar büyük yolsuzluk, soygun var ki devletin en kıymetli arazilerini Tayyip Erdoğan getirdi, en yakınlarına verdi -bunların hepsini tek tek saymam mümkün değil- birçoğunda iptal, yürütmenin durdurulması kararı verildi. Şimdi, bunu getiriyorsunuz, onu şey ediyorsunuz.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Sen oğlunun arsalarından bahset, oğlunun.

KAMER GENÇ (Devamla) - İşte bu kanun çıktıktan sonra Tayyip gidecek "Hele gelin bakalım, siz bu kadar malımızı aldınız, mülkümüzü, getirin, bizim hesaba bir bağışta bulunun." diyeceksiniz. İşte bunu onun için kavuşturmak istiyorsunuz yoksa ne gerek var ya? Biz tatilden sonra gelelim, bunu çalışalım.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Hadi oradan, hadi oradan!

KAMER GENÇ (Devamla) - Tabii, o kadar çok usulsüzlük var ki insanlarda ar olmayınca, edep olmayınca, utanma duygusu olmayınca her şey yapabilir arkadaşlar. Yani biz her gün burada gelip...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

RECEP ÖZEL (Isparta) - Sende var mı utanma duygusu?

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Hadi oradan, hadi oradan!

KAMER GENÇ (Devamla) - ...bu lafları söylemekten utanıyoruz ya.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Hadi oradan!

KAMER GENÇ (Devamla) - Sizin yolsuzluklarınızı dile getirmekten utanıyoruz ama siz yolsuzluk yapmaktan bir türlü hâlâ utanç duymadınız. Böyle bir şey olur arkadaşlar?

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Genç.

KAMER GENÇ (Devamla) - Ya, böyle bir şey olmaz. Böyle bir memleket olmaz. Tamam mı?

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Otur yerine, düzgün konuş!

KAMER GENÇ (Devamla) - Ya, sana ne oturup oturmayacağım...

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Otur yerine.

KAMER GENÇ (Devamla) - Sana ne be! Hayır, sana ne!

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Otur yerine.

KAMER GENÇ (Devamla) - Hayır, oturmuyorum.

BAŞKAN - 639 sıra sayılı Komisyon Raporu'nun...

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Otur yerine!

KAMER GENÇ (Tunceli) - Hadi gel beni oturt o zaman.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen...

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Oğlunun arsalarından bahset.

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi efendim...

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Oğlunun arsalarından bahset.

KAMER GENÇ (Devamla) - Kim oluyor bunlar bana şey ediyor.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Hadi yürü, otur! Hadi yürü!

KAMER GENÇ (Devamla) - Ya, bir defa sizin yerinizde... Bakın, böyle bir olayla karşı karşıya kalacaksınız ki bu defa toplum içinde gezemeyeceksiniz.