Konu:İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
Yasama Yılı:4
Birleşim:117
Tarih:16/07/2014


İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim.

Efendim, bu kanunla, daha ziyade, işte, 67 milyar yani 67 katrilyon liralık vergi alacağı affediliyor. Bunun ne kadarı affedilecek bu kanuna göre?

Ben de biraz önce söylendiği gibi, Karayollarında... Bakın, mesela bizim Elâzığ'da, Karayolları Bölge Müdürlüğünde işçilere götürü olarak verildi yani taşeron işçiye verildi 44 trilyon liraya ama hiçbir iş yapılmadan 44 trilyon lira müteahhide ödendi. Şimdi, Danıştay kararı var, daimî işçi statüsünde görülmesi gereken işler taşeron kanalıyla görülmüyor ama buna rağmen getirilen bu kanunda da bu taşeron meselesi halledilmedi. Bu, hep millete yanlış söyleniyor.

Ayrıca, bu kadar yanlış, İç Tüzük'e aykırı, kanunlara aykırı bir tasarı ve teklifin bu Genel Kurula gelmesi, bu Genel Kurul için yüz karası bir şeydir.