Konu:Artvin İlinde Çıkarılması Düşünülen Madenle İlgili Sorunların Devam Ettiğine Ve Bu Konuyla İlgili Olarak Yapılmak İstenen Çed Toplantısına İlişkin
Yasama Yılı:2
Birleşim:116
Tarih:06/06/2012


ARTVİN İLİNDE ÇIKARILMASI DÜŞÜNÜLEN MADENLE İLGİLİ SORUNLARIN DEVAM ETTİĞİNE VE BU KONUYLA İLGİLİ OLARAK YAPILMAK İSTENEN ÇED TOPLANTISINA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Artvin ilinde çıkartılması düşünülen -Cerattepe'deki- madenle ilgili sorun devam etmektedir. Dün tarihi itibarıyla bir ÇED toplantısı yapılmak istendi; ÇED toplantısı, ne yazık ki, herhangi bir şekilde, Çevre İl Müdürlüğü tarafından herhangi bir yere haber verilmeden, gerekli ilanlar yapılmadan, belediye tarafından duyurular yapılmadan sanki bir yerden bir şey kaçırılıyormuş gibi gizlice bir ilan tarihi belirlendi ve dün ÇED'le ilgili toplantı ne yazık ki güvenlik nedeniyle -gerekçe de bu- bir gün evvelden iptal edildi.

Buradan şunu ifade etmek istiyorum: Bu toplantıyı hangi tarihte yaparsanız yapın Artvin'de bu madeni çıkarttırmayacağız. Bunu çıkarttırmak isteyen, bunu  düşünenlere de buradan ilin milletvekili olarak sesleniyorum: Buyurun, bu ÇED toplantısını bir daha yapın; güvenlik nedeniyle o toplantıyı yapacak mısınız, yapmayacak mısınız hep beraber göreceğiz.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Bayraktutan.