Konu:639 SIRA SAYILI KANUN TASARISI'NDA YER ALAN, MERSİN MİLLETVEKİLİ MEHMET ŞANDIR VE MERSİN MİLLETVEKİLİ ALİ ÖZ'ÜN BİRLİKTE VERDİKLERİ (2/1655) ESAS NUMARALI KANUN TEKLİFİ'Nİ GERİ ÇEKTİKLERİNE İLİŞKİN ÖNERGENİN İŞLEME ALINMASININ İÇ TÜZÜK HÜKÜMLERİNE UYGUN OLUP OLMADIĞI HAKKINDA
Yasama Yılı:4
Birleşim:117
Tarih:16/07/2014


639 SIRA SAYILI KANUN TASARISI'NDA YER ALAN, MERSİN MİLLETVEKİLİ MEHMET ŞANDIR VE MERSİN MİLLETVEKİLİ ALİ ÖZ'ÜN BİRLİKTE VERDİKLERİ (2/1655) ESAS NUMARALI KANUN TEKLİFİ'Nİ GERİ ÇEKTİKLERİNE İLİŞKİN ÖNERGENİN İŞLEME ALINMASININ İÇ TÜZÜK HÜKÜMLERİNE UYGUN OLUP OLMADIĞI HAKKINDA
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun çoğunluğunu oluşturan Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu İç Tüzük maddeleri arasında dağıldı, kayboldu, gitti. İç Tüzük maddelerini aşamıyorsunuz. (AK PARTİ sıralarından gürültüler, gülüşmeler)

RECEP ÖZEL (Isparta) - Hadi be oradan!

AHMET AYDIN (Adıyaman) - İç Tüzük'ü askıya aldınız be!

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) - İç Tüzük'ten medet umuyorsunuz. Söyleyecek sözünüz yok, oyun oynuyorsunuz.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Değerli milletvekilleri, İç Tüzük maddelerinin birisinin diğerine üstünlüğü yoktur. Sayın Aydın bir şeyler söylüyor, 81'inci madde... Sayın Aydın, 81'e gitmeden önce şu 75'inci maddenin son fıkrasını okur musun.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Söyledim, uygulandı o.

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Uygulandı.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Ne diyor 75'inci maddenin son fıkrası: "Bu tasarı ve teklifler gündeme alınmışlarsa geri alınmaları için Genel Kurulun karar vermesi gerekir."

AHMET AYDIN (Adıyaman) - "Görüşmelere başlanmışsa" demiyor.

RECEP ÖZEL (Isparta) - "Gündeme alınmışsa" diyor, "görüşmelere başlanmışsa" demiyor.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sayın Başkan da geri alma yönündeki talebi Genel Kurulun oyuna sunuyor. Bundan niye rahatsız oluyorsunuz?

AHMET AYDIN (Adıyaman) - 81'e bak, 81'e!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sayın Aydın, böyle, dürüstlük gibi bir şeyler söylediniz. Gelin, size biraz önce yaptığım öneriyi bir daha yapıyorum, öyle yapalım. Diyorum ki: Şu Soma'yla ilgili, madencilerle ilgili olmayan; vatandaşın lehine olmayan; vergi, prim borç yapılandırması kapsamında olmayan; tam tersine...

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Vatandaşın lehine, hepsi milletin lehine.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - ...belirli işler için, belirli kişileri, iş adamlarını kurtarmak için, belirli kişilere belediyelerden taşınmaz vermek için getirmiş olduğunuz maddeleri çıkaralım, bu tasarıyı hemen yasalaştıralım. Niye bu kadar uzatıyorsunuz? Bu tasarıyı uzatan sizlersiniz, Soma işçilerinin, Soma madencilerinin, maden işçilerinin haklarını almasını, bir an önce bu haklara kavuşmasını engelleyen sizlersiniz...

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Bırak Allah aşkına!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - ...vergi, prim, borç yapılandırmasının bir an önce yürürlüğe girmesini engelleyen sizlersiniz.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Vicdan, vicdan, el insaf!

HARUN KARACA (İstanbul) - Bunları istismar etmeyin bu kadar be!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Çünkü toplumun gözüne hoş gözükebilecek bu düzenlemelerin arkasına hukuksuz düzenlemeler koydunuz. Çıkarın bunları diyoruz, geri adım atmıyorsunuz.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Bunlar da milletin lehine.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - İç Tüzük maddeleri arasında kayboldunuz, İç Tüzük'e bile hâkim değilsiniz. Bakın, Sayın Başkan oylamaya sunuyor öneriyi, ondan sonra ayağa kalkıp söz istiyorsunuz. Neredesiniz daha önce; dinlemiyor musunuz burayı, kürsüyü? Genel Kurulu takip etmiyor musunuz?

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Takip ediyoruz.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Değerli milletvekilleri, 100'üncü maddeyi çıkarın; hukuk devletini ayaklar altına alan, kamu personelinin sürgün edilmesi hâlinde mahkemede hak arama yolunu engelleyen, mahkemenin o atamaya ilişkin olarak iptal kararı vermesi hâlinde iptal kararı uygulanmaz anlamında düzenleme yapan 100'üncü maddeyi çıkarın. "Özelleştirmelere ilişkin olarak iptal kararları uygulanmaz!" şeklinde düzenleme yapan maddeyi çıkarın. Meraları yapılaşmaya açan maddeyi çıkarın; daha bir iki madde var, bunları çıkarın, bu tasarıyı hemen yasalaştıralım. Samimiyseniz, dürüstseniz, gelin bunu yapalım.

Hepinize saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar)