Konu:GİRESUN MİLLETVEKİLİ NURETTİN CANİKLİ'NİN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:4
Birleşim:117
Tarih:16/07/2014


GİRESUN MİLLETVEKİLİ NURETTİN CANİKLİ'NİN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Değerli milletvekilleri, şimdi ben size buradan bir madde okuyacağım. Şimdi, bunun, Soma'da ölen 301 işçimizle nasıl bir ilgisi var acaba? Madde şu: "Madde 112 - Bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla devir ve teslim işlemlerinin tamamlanmasının üzerinden beş yıl geçmiş olan özelleştirmeler hakkında verilmiş olan yargı kararları ile ilgili olarak geri alınma yönünde bir işlem yapılmaz." Yani mahkeme beş yıl önce karar vermiş, "Bu özelleştirme usulsüzdür." demiş, bunu iptal etmiş. Hükûmet hesap etmiş, "Beş yıl dolduğuna göre beş yıl yazalım." demiş, dört yıl olsa "dört yıl" yazacaktı, altı yıl olsa "altı yıl" yazacaktı. Beş yıl sonra diyor ki: "Bunları geri almayalım." Bunun Soma'da ölen 301 işçimizle nasıl bir ilgisi var?

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Kim var dedi?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Yazık değil mi? Soma işçilerimizin acısının arkasına saklanıp da bu düzenlemeyi yapmak yakışıyor mu?

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Bütçeyle alakalı dedi onu, bütçeyle ilgili dedi onu zaten; Soma'yla ilgili demedi ki bütçeyle ilgili dedi.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - 100'üncü madde diyor ki: Kamu görevlilerinin görevden alınması hâlinde mahkemeler yürütmeyi durdurma kararı veremez, herhangi bir şekilde iptal kararı vermesi hâlinde de idare bunu otuz gün değil, iki yıl içinde yerine getirir ama bir şartla: "Onu eski görevine de iade etmem, özlük haklarını dikkate alarak bir başka göreve atarım." Bununla ne ilgisi var Soma işçilerinin?

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Tenkit edebilirsiniz.

MEHMET METİNER (Adıyaman) - Paralelcilerin tasfiyesiyle ilgili.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Meralar, Bakanlar Kurulu kararıyla yapılaşmaya açılıyor. Soma işçileriyle bunun ne ilgisi var? Belediyeler bugüne kadar arsalarını yatırım için verebiliyordu, şimdi diyorsunuz ki: "Belediyeler -yatırımcının parası da olmayabilir- hazır binayı versinler birtakım vakıflara." O vakıfların kimler olduğunu sizler biliyorsunuz. Bunların Soma işçileriyle nasıl ilgisi var? Bunları çıkarın, Soma işçileriyle ilgili olanı bugün yasalaştıralım.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)