Konu:Giresun Milletvekili Nurettin Canikli'nin Usul Görüşmesi Üzerinde Yaptığı Konuşması Sırasında Cumhuriyet Halk Partisine Sataşması Nedeniyle
Yasama Yılı:4
Birleşim:117
Tarih:16/07/2014


GİRESUN MİLLETVEKİLİ NURETTİN CANİKLİ'NİN USUL GÖRÜŞMESİ ÜZERİNDE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - İktidar partisi Grup Başkan Vekilinin konuşması gerçekten ibretlik bir konuşmadır. Diyor ki: "Bu yasada Soma'daki madencilere tanınan haklar var. Siz, engellemenizle o hakları engelliyorsunuz."

BÜNYAMİN ÖZBEK (Bayburt) - Doğru diyor.

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Doğru, doğru.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Ben size bir öneri yapıyorum: Bu yasaya, o 301 madencimizin acısının arkasına saklanarak hukuksuz düzenlemeler koydunuz.

BÜNYAMİN ÖZBEK (Bayburt) - O, lafta sadece.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Görevden alınan kamu görevlilerinin...

BÜNYAMİN ÖZBEK (Bayburt) - Ya, bırakın Allah aşkına!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - ...mahkemeye başvurması hâlinde, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı vermesini engelleyen madde koydunuz.

MEHMET METİNER (Adıyaman) - Ne güzel işte!

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Ret verirsin, ret verirsin! Ret ver!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Mahkemeyi kazanmaları hâlinde, iptal kararının uygulanmasını engelleyen madde koydunuz.

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Geçmeyecek mi buradan o?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Özelleştirme uygulamaları nedeniyle yargının vermiş olduğu iptal kararları üzerinden beş yıl geçtikten sonra iptal kararlarının uygulanmamasını sağlayacak madde koydunuz. Yargı beş yıl önce iptal kararını vermiş. Beş yıldır iptal kararını uygulamıyorsunuz. Hesabı yaptınız, beş yıl geçti; "Beş yılı koyalım ve mahkeme kararlarını uygulamayalım." Bunu, 301 madencimizin acısının arkasına saklanarak yapıyorsunuz. (CHP sıralarından alkışlar)

Size öneriyorum: Bu maddeleri çıkarın, bu yasayı üç günde çıkaralım. Çıkarın bu maddeleri, Soma madencilerinin haklarını bugün yasalaştıralım, bugün yürürlüğe koyalım, var mısınız?

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Hepsini çıkarırız, sen merak etme!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Eğer dürüst iseniz bu konuda gelin, bu önerimi kabul edin, bunu yapalım.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)