Konu:HDP GRUP ÖNERİSİ ÜZERİNDE AK PARTİ GRUBU ALEYHTE 2 SÖZÜ DE ALDIĞI İÇİN CHP GRUBUNUN SÖZ HAKKI KALMADIĞINA VE ANTALYA MİLLETVEKİLİ GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ'İN YAPTIĞI AÇIKLAMASINDAKİ BAZI İFADELERİNE İLİŞKİN
Yasama Yılı:4
Birleşim:117
Tarih:16/07/2014


HDP GRUP ÖNERİSİ ÜZERİNDE AK PARTİ GRUBU ALEYHTE 2 SÖZÜ DE ALDIĞI İÇİN CHP GRUBUNUN SÖZ HAKKI KALMADIĞINA VE ANTALYA MİLLETVEKİLİ GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ'İN YAPTIĞI AÇIKLAMASINDAKİ BAZI İFADELERİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Önemli bir konuyu görüşüyoruz. Halkların Demokratik Partisinin uyuşturucu maddenin, uyuşturucu madde kullanımının gençliğe ve topluma olumsuz etkileri konulu önerisini görüşüyoruz. Son derece önemli bir konu ancak Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak bu öneri üzerinde söz hakkımız olmadığı için görüşlerimizi ifade edemedik.

Bugüne kadar bu Parlamentoda bütün siyasi parti grup önerileri üzerinde bütün siyasi partiler görüşür, görüşlerini beyan ederler. Bir siyasi parti grubunun önerisiyle ilgili 4 konuşma hakkı vardır; 2 lehte, 2 aleyhte olmak üzere ve bu 4 konuşma 4 siyasi parti arasında paylaştırılır. 3 muhalefet partisi grup önerisi getirmiş ise toplam konuşma hakkı, sayısı 12'dir. Bu 12 sayısı, AK PARTİ de dâhil olmak üzere, 4 parti arasında bölüştürülür. Muhalefet partileri bütün grup önerileri üzerinde görüşlerini ifade etme imkânını bulurlar. Böylesi demokratik bir uzlaşmayı bütün her şeye rağmen gerçekleştirmiş olan bir Parlamentodayız. Ama bugün bu uzlaşmanın AK PARTİ tarafından bir kenara atıldığını, Halkların Demokratik Partisinin grup önerisi üzerindeki 2 aleyhte konuşmanın onlar tarafından alındığını gördüm. Kendilerinden talep ettim, bu talebime olumsuz yanıt verdiler. Ben bu olumsuz tutumu Genel Kurulun ve Parlamentonun, milletimizin takdirine sunuyorum.

Biraz önce, burada, bizim Genel Başkanımızı "Tıpış tıpış seçime gideceklerdir." şeklinde cümlesini esas alarak eleştiren bir Antalya Milletvekili vardı. Ona demokrasi anlayışının ne olduğunu, demokrasiye karşı tutumun ne olduğunu kendi parti grubunun tutumuna bakarak anlamasını tavsiye ederim.

Teşekkür ederim.