Konu:639 SIRA SAYILI KANUN TASARISI'NIN BAŞLIĞINDA YER ALAN İFADELER İLE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ WEB SAYFASINDA YER ALAN İFADELERİN FARKLI OLDUĞUNA İLİŞKİN
Yasama Yılı:4
Birleşim:116
Tarih:15/07/2014


639 SIRA SAYILI KANUN TASARISI'NIN BAŞLIĞINDA YER ALAN İFADELER İLE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ WEB SAYFASINDA YER ALAN İFADELERİN FARKLI OLDUĞUNA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi bizim önümüzde olan sıra sayısında yer alan ifadeler ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin web sayfasında yer alan ifadelerin bire bir, aynı olması lazım. Şimdi bir karşılaştırma yaptım, görüşmekte olduğumuz bu sıra sayısında yer alan isim ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin web sayfasında yer alan isim birbirinden farklı yani biz Ipad'den, İnternet'ten Meclis sayfasını takip ederken şüpheye mi düşeceğiz acaba? Böyle bir şey olabilir mi? Yani hangisine itibar edeceğiz?

Şimdi, şu denilebilir: "Önünüzdeki basılı metin neyse ona itibar edin." Peki, İnternet denilen teknoloji ne için vardır? Ben, o nedenle bu farklılık giderilinceye kadar görüşmelere ara verilmesini talep ediyorum efendim.

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Emredersiniz!

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Sayın Başkanım...

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Kim o ukalalık yapan orada?

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Sayın Başkanım, müsaade eder misiniz.

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Ne ukalalığı? Ben söyledim, "Emredersiniz." dedim. Ukala sensin!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Ukalalık yapıyorsunuz.