Konu:639 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı'nın Gündeme Alınmasının Ve Grup Önerisine Konu Edilmesinin İç Tüzük Hükümlerine Uygun Olup Olmadığı Hakkında
Yasama Yılı:4
Birleşim:116
Tarih:15/07/2014


639 SIRA SAYILI KANUN TASARISI'NIN GÜNDEME ALINMASININ VE GRUP ÖNERİSİNE KONU EDİLMESİNİN İÇ TÜZÜK HÜKÜMLERİNE UYGUN OLUP OLMADIĞI HAKKINDA
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, ne zaman isterseniz lehte konuşma yaparım ben.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; maalesef AKP Hükûmeti Anayasa'yı dinlemiyor, hukuku tanımıyor, kanunu tanımıyor. Başta Meclis Başkanı... Yahu, sen Meclis Başkanı mısın, değil misin? İşte, Sayın Kaplan söyledi, yani kendisinin kendisinden haberi yok.

Şimdi, arkadaşlar, bu gelen tasarı 61 madde olarak Hükûmetten gelmiş, sonra alt komisyon kurulmuş. Alt komisyon kurulduğuna göre ve Plan ve Bütçe Komisyonu diyor ki: "Alt komisyon raporunu esas alarak bunu görüşüyorum." Demiş mi, dememiş mi? Demiş. Kaç madde kabul etmiş alt komisyon? 106 madde, onu incelemiş. 106 madde kabul edilmiş, arkasından da 148 maddeye çıkmış. Yahu, bir defa, böyle bir çuval gibi yani çuvala da şey etmiyor.

Arkadaşlar, siz Meclisin saygınlığını kaldırdınız. Sizin kafanız bir yolsuzluklara, hırsızlıklara çalışıyor, başka bir şeye çalışmıyor.

Yahu, arkadaşlar, şimdi bu soruşturma komisyonu başkanı hangi sıfatla bu soruşturma fezlekelerini savcıya geri gönderiyor? Niye gönderiyor biliyor musunuz? Savcı kendi adamı, talimatı vermiş Bekir, diyor ki: "Ben sana bu soruşturma fezlekelerini iade ediyorum. Bunların içinde bizim aleyhimize olan belgeleri yırt at, ondan sonra bize temiz bir fezleke gönder." Yahu bunun kadar vicdansızlık, ahlaksızlık, soysuzluk olur mu arkadaşlar? Yahu bir memlekette hırsızlıklara, yolsuzluklara, soysuzluklara bu kadar kol kanat gerilir mi? Kol kanat geren insanların bu kadar destekçisi olunur mu arkadaşlar ya? Biz diyoruz ki: Bu memlekette devleti yönetenlerde namus varsa, ar varsa, edep varsa yaptıkları yolsuzlukların, hırsızlıkların hesabını verecekler. Siz neredesiniz? Siz Türkiye Cumhuriyeti devletinde bu kadar yolsuzluk yaparken... Efendim, 17 ve 25 Aralıkta bu kadar hırsızlıklar çıkmış; efendim, Tayyip, Bakan Yıldırım'a talimat veriyor, diyor ki: "Yahu biz bunlara bedava ihale veriyoruz, git 630 milyon dolar topla getir." O gidiyor 630 milyon topluyor getiriyor, bunu da sonra örtbas edeceksiniz.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Bu anlattıklarına inanıyorsun değil mi?

KAMER GENÇ (Devamla) - Yahu, eskiden haracı eşkıya alıyordu ama sizin zamanınızda haracı Hükûmet alıyor kardeşim, böyle bir şey olur mu yani ya? Böyle bir şey olmaz arkadaşlar, böyle bir şey olmaz. Hayalî ihracatçıların üzerini örtüyorsunuz -efendime söyleyeyim- yolsuzlukların üzerini örtüyorsunuz. Alnınız açıksa buyurun, işte bu fezlekeleri getirin, bakın. Burada kaç aydır gelmiş, hep Meclisin gündeminden kaçırıyorsunuz. Böyle bir şey olmaz. Bu Meclis meşruluğunu kaybetmiş.

Şimdi, Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı. Arkadaşlar, "Bunun İsviçre bankalarında parası var." deniliyor mu, denilmiyor mu? Peki, İsviçre bankalarında, beyan ettiği mal beyanıyla ilgili İsviçre bankalarında paranın var olduğunu yazmış mı, yazmamış mı? Ben şimdi Yüksek Seçim Kuruluna başvuracağım, diyeceğim ki: "Biz bunu getirtemiyoruz ey Yüksek Seçim Kurulu. Hele, bu İsviçre bankalarına yaz bakalım, bu Recep Tayyip Erdoğan'ın İsviçre bankalarında parası var mı, yok mu?" Bak, ama eğer çıkarsa Cumhurbaşkanlığı adaylığı da gidecek.

Arkadaşlar, çıkmış, bugün grupta konuşuyor. Ya, şimdi, senin öteki adayların bu kadar imkânı var mı? Bir, Yüksek Seçim Kuruluna tavsiyem şu: Bugünden itibaren istifa etsinler. Ya, arkadaşlar, bunlar güya yüksek hâkim. Üçü Danıştaydan, dördü Yargıtaydan; yüksek hâkim statüsüne sahip. Tayyip'ten korkuyorlar ya. Yani şimdi Başbakan... Arkadaşlar, Anayasa'nın 79'uncu maddesinde ne diyor: "Seçimin eşit ve dürüst ilkelerle yapılmasını Yüksek Seçim Kurulu sağlamak zorundadır." Yüksek Seçim Kurulu... Peki, birisi Başbakanlığın imkânlarını kullanır ve o seçime girerse burada hiç eşit olur mu? Tayyip Erdoğan, şimdi, devletin telefonunu kullanıyor, arabasını kullanıyor, binasını kullanıyor, uçaklarını kullanıyor.

6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 11'inci maddesinde ne diyor: "Tüzel kişiler adaylara bağışta bulunamaz." Devlet burada Tayyip'e bağışta bulunuyor mu, bulunmuyor mu arkadaşlar? Dolayısıyla, bu, aday olma vasfını kaybetmiştir.

Eğer Yüksek Seçim Kurulu adaylığını da düşürmezse kendileri istifa etmek zorundadır. Şaibeli bir seçim yapmaya Yüksek Seçim Kurulunun hakkı yoktur. Bu seçim şaibeli bir seçimdir ve bunun baş sorumlusu da Yüksek Seçim Kuruludur. Eğer onlarda vicdan varsa, eğer çoluk çocuklarının geleceklerini karartmak istemiyorlarsa bunların o Yüksek Seçim Kurulu üyeliklerinden hemen istifa etmesi lazım ve Tayyip'in de adaylığını iptal etmesi lazım.

Bu kanun görüşülemez efendim.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Genç.

KAMER GENÇ (Devamla) - Aday... Zaten AKP'nin önerisi de İç Tüzük'ün 52'nci maddesine aykırı. İç Tüzük'ün 52'nci maddesinde der ki: "Kırk sekiz saat geçmeden talepte bulunmak Komisyon ve Hükûmete aittir."

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Genç, sağ olun.

KAMER GENÇ (Devamla) - Peki. (CHP sıralarından alkışlar)