Konu:AK PARTİ GRUBUNUN, GENEL KURULUN GÜNDEMDEKİ SIRALAMANIN YENİDEN DÜZENLENMESİNE; 639 SIRA SAYILI KANUN TASARISI'NIN İÇ TÜZÜK'ÜN 91'İNCİ MADDESİNE GÖRE TEMEL KANUN OLARAK BÖLÜMLER HÂLİNDE GÖRÜŞÜLMESİNE İLİŞKİN
Yasama Yılı:4
Birleşim:116
Tarih:15/07/2014


AK PARTİ GRUBUNUN, GENEL KURULUN GÜNDEMDEKİ SIRALAMANIN YENİDEN DÜZENLENMESİNE; 639 SIRA SAYILI KANUN TASARISI'NIN İÇ TÜZÜK'ÜN 91'İNCİ MADDESİNE GÖRE TEMEL KANUN OLARAK BÖLÜMLER HÂLİNDE GÖRÜŞÜLMESİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, şimdi, Sayın Canikli bir açıklama yaptı, "Sayın Meclis Başkanının buradaki görevi idaridir, Meclisin yasama faaliyetine karışamaz." dedi. Bunu bir an için doğru kabul edelim; bu varsayım üzerinden, Meclis Başkanının bir başka uygulamasını Genel Kurulun dikkatine sunmak suretiyle iki tutumu arasındaki çelişkiye dikkat çekmek istiyorum.

4 bakanla ilgili Meclis soruşturma komisyonu kurulmasıyla ilgili olarak siyasi parti gruplarından üye adaylarının bildirilmesi istenilmiş, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu da 12 üye adayını Meclis Başkanına bildirmiştir. Meclis Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna yazı yazarak İç Tüzük'ün 109'uncu maddesini hatırlatmış ve bu üyelerden bir kısmının soruşturma konusu yapılması istenilen olay nedeniyle daha önce görüşünü ifade etmiş olduğu için İç Tüzük'ün bu maddesine göre komisyonda görev alamayacağını belirterek bu üye isimlerinin değiştirilmesini istemiştir. Bu yetki aslında Genel Kurulundur ve Sayın Meclis Başkanına ben yazıyla itirazda bulundum, "Bu yetki sizin değil, bu yetki Genel Kurulundur, Genel Kurulun yetkisini gasbedemezsiniz." Meclis Başkanı ısrar etti, "Hayır, İç Tüzük'te bu yazıyor ise bu benim yetkimdir." dedi. Biz de elbette sonuç alabilmek için, o tartışmayı uzatmak yerine Meclis Başkanının istemi doğrultusunda üye adaylarını bildirdik. İki tutumu arasında büyük bir çelişki var, orada "Yetki benim." diyen ve İç Tüzük'ün 109'uncu maddesini ısrarla uygulamak isteyen Meclis Başkanı...

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Ama o yasama faaliyeti değil ki.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - ...burada 35'inci maddenin uygulamasına gelince sıra, usulen Plan ve Bütçe Komisyonuna yazı yazıp usulen bir cevap alıp cevapları Genel Kurula aktarmakla yetinen bir Meclis Başkanı.

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Meclis Başkanı komisyon başkanının amiri değildir.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Meclis Başkanını bu çifte standardı nedeniyle kınıyorum burada öncelikle ve bu yazısına sahip çıkmaya davet ediyorum. Nasıl İç Tüzük'ün 35'inci maddesi nedeniyle "Yetki benimdir." demiş ise, mademki bu görüşe sahiptir, 35'inci maddeyi bu şekilde yorumlamaktadır, o hâlde onun gereğini yapmak zorundadır. Bu şekliyle bu tasarı, bu sıra sayısı görüşülemez.

Teşekkür ederim.