Konu:AK PARTİ GRUBUNUN, GENEL KURULUN GÜNDEMDEKİ SIRALAMANIN YENİDEN DÜZENLENMESİNE; 639 SIRA SAYILI KANUN TASARISI'NIN İÇ TÜZÜK'ÜN 91'İNCİ MADDESİNE GÖRE TEMEL KANUN OLARAK BÖLÜMLER HÂLİNDE GÖRÜŞÜLMESİNE İLİŞKİN
Yasama Yılı:4
Birleşim:116
Tarih:15/07/2014


AK PARTİ GRUBUNUN, GENEL KURULUN GÜNDEMDEKİ SIRALAMANIN YENİDEN DÜZENLENMESİNE; 639 SIRA SAYILI KANUN TASARISI'NIN İÇ TÜZÜK'ÜN 91'İNCİ MADDESİNE GÖRE TEMEL KANUN OLARAK BÖLÜMLER HÂLİNDE GÖRÜŞÜLMESİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, efendim, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü herhâlde uyulmak için vardır, çiğnenmek için değil; ancak Sayın Meclis Başkanı, Meclis Başkanlığı bu İç Tüzük'ü uyulması gereken bir kurallar metni olarak değil, uyulmaması gereken, çiğnenmesi gereken bir kurallar metni olarak yorumluyor. Meclis Başkanı ve Başkanlığı ne için vardır? Bu İç Tüzük'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, komisyon çalışmalarında olsun, Genel Kurul çalışmalarında olsun, hakkıyla, eksiksiz bir şekilde uygulanması için vardır. Eğer Meclis Başkanlığı bunu sağlayamıyor ise, doğrusu o Meclis Başkanlığının bu görevini yerine getirmediğini düşünmek gerekir.

Şimdi, Meclis Başkanı 14 Temmuz 2014 tarihinde yani dün Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına bir yazı yazıyor, diyor ki: "İç Tüzük'ün 35'inci maddesine göre komisyonlar kendilerine havale edilen işler dışında bir başka işle uğraşamazlar." İç Tüzük maddesi böyle olduğu hâlde, Plan ve Bütçe Komisyonu bu maddeye aykırı olarak çok sayıda kanunda değişiklik öngören düzenlemeler yapmıştır. Bunun bir listesi de sıra sayısının 589 ve 590'ıncı sayfalarında yer alıyor ve diyor ki Plan ve Bütçe Komisyonuna: "Bu tutumunu düzelt." Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı da hemen dün Meclis Başkanına bir yazı yazıyor otomatik bir şekilde, "Kendine gel Meclis Başkanı." anlamında bir yazı.

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) - Çok uğraştık, otomatik değil ya.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - "Bu bizim yetkimiz dâhilindedir, sen ne karışıyorsun bu işe?" diye yorumlayabileceğimiz bir yazı yazıyor. Meclis Başkanı da "Başüstüne." diyor, bunu Genel Kurula gönderiyor.

Her şey dün oluyor ama, bütün bunlar dün oluyor. Siyasi parti gruplarına bir bilgi vermek yok, bir tartışmak yok, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Komisyon üyelerini toplantıya çağırıp bir değerlendirme yapmıyor, "Meclis Başkanının böyle bir itirazı var, ne diyorsunuz? Komisyonun görüşünü oluşturalım, ona göre bir cevap verelim..." Bunlar usulen yazılmış yazılar. Herhâlde bir telefon muhaberatı oluyor "Ben yazı yazıyorum, siz de cevabını hemen verin, bir an önce basalım, görüşmelere geçelim..."

Bu sıra sayısı da bugün öğlen saatlerinde basıldı, birer adet numunelik, siyasi parti gruplarına gitti acele, takip ediyorum çünkü ben de. Nihayet öğlen saatlerinde bir adet sıra sayısını elde edebildim. İç Tüzük'ün kırk sekiz saat bekleme şartı zaten aşılmış durumda ve şimdi geliniyor buraya, bu "Görüşelim." diye önümüze getiriliyor.

Şimdi, Meclis Başkanını bu yazısına sahip çıkmaya davet ediyorum. Eğer İç Tüzük'ün bu maddesi, 35'inci maddesi bu düzenlemelerin buraya girmesine engel ise Meclis Başkanı bu görevini yerine getirmek, bu yazısına sahip çıkmak zorundadır. Yoksa, sahip çıkmayacaksa ben şöyle yorumluyorum Sayın Meclis Başkanının tutumunu: "Benim herhangi bir yetkim yok, ben trafik memuruyum -diyemem, trafik görevlilerine saygısızlık olur çünkü trafik görevlileri kurallara uymayan sürücüleri trafikten menederler- ben burada oturuyorum, sadece görüntüde Meclis Başkanıyım, hiçbir işe yaramıyorum." anlamında ben yorumlayacağım. Sayın Meclis Başkanını göreve davet ediyorum.

Teşekkür ederim.