Konu:Sadece Kayısı Değil Tüm Tarım Ürünlerinde Afet Nedeniyle Meydana Gelen Zararın Araştırma Önergesinin Kapsamı İçinde Olması Gerektiğine İlişkin
Yasama Yılı:4
Birleşim:116
Tarih:15/07/2014


SADECE KAYISI DEĞİL TÜM TARIM ÜRÜNLERİNDE AFET NEDENİYLE MEYDANA GELEN ZARARIN ARAŞTIRMA ÖNERGESİNİN KAPSAMI İÇİNDE OLMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Biraz önce Ordu ve Giresun'dan 2 vatandaş beni telefonla aradı, dedi ki: "Malatya'da kayısının donla ilgili bir konuşma yapılıyor ama bu fındıkta da var. Bizi de unutuyorlar." Zaten senin hemşehrin Başbakan, istediği kadar seni düşünmesi lazım ama oyları ona veriyorsunuz dedim.

Ayrıca, Sayın Başkan, bu sene, tabii, yalnız kayısı, fındık olmadı. Mesela, bizim memlekette, Çemişkezek ve Pertek'te dut vardı. Bu, önemli bir gelir kaynağıydı, o da kurudu, ona da don vurdu. Cevize vurdu. Bence bu araştırma önergesi, eğer kabul edilecekse, bunun kapsamına fındıktaki zararları, duttaki zararları, cevizdeki zararları...

İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) - Buğday, zeytin...

KAMER GENÇ (Tunceli) - Buğday yani tüm tarım ürünlerinde meydana gelen afet nedeniyle zarar gören kişilerin bu kapsama alınması gerekir.

Söz verdiğiniz için teşekkür ederim efendim.