Konu:HDP GRUBUNUN, GRUP BAŞKAN VEKİLİ IĞDIR MİLLETVEKİLİ PERVİN BULDAN TARAFINDAN, SURİYE'DE BAŞTA ROJAVA HALKINA KARŞI OLMAK ÜZERE HALKLARA KARŞI VAHŞET UYGULAMALARI İLE BİLİNEN IŞİD VE EL NUSRA ÖRGÜTLERİNİN ÜLKEMİZ GENÇLERİNİ SURİYE'DEKİ SAVAŞA SÜRÜKLEMELERİ İÇİN YAPTIKLARI FAALİYETLERİN ARAŞTIRILMASI AMACIYLA 14/4/2014 TARİHİNDE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA VERİLMİŞ OLAN MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİNİN GENEL KURULUN 15 TEMMUZ 2014 SALI GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE SUNUŞLARDA OKUNMASINA VE ÖN GÖRÜŞMELERİNİN AYNI TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN
Yasama Yılı:4
Birleşim:116
Tarih:15/07/2014


HDP GRUBUNUN, GRUP BAŞKAN VEKİLİ IĞDIR MİLLETVEKİLİ PERVİN BULDAN TARAFINDAN, SURİYE'DE BAŞTA ROJAVA HALKINA KARŞI OLMAK ÜZERE HALKLARA KARŞI VAHŞET UYGULAMALARI İLE BİLİNEN IŞİD VE EL NUSRA ÖRGÜTLERİNİN ÜLKEMİZ GENÇLERİNİ SURİYE'DEKİ SAVAŞA SÜRÜKLEMELERİ İÇİN YAPTIKLARI FAALİYETLERİN ARAŞTIRILMASI AMACIYLA 14/4/2014 TARİHİNDE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA VERİLMİŞ OLAN MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİNİN GENEL KURULUN 15 TEMMUZ 2014 SALI GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE SUNUŞLARDA OKUNMASINA VE ÖN GÖRÜŞMELERİNİN AYNI TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) - Teşekkür ediyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, baştan söyleyeyim, Halkların Demokratik Partisinin grup önerisini destekliyoruz. Bu IŞİD denilen baş belası, İslam'la, insanlıkla alakası olmayan terör örgütünün ne yazık ki son zamanlarda ülkemizde de uzantıları ortaya çıktı. Bu nedenle, bu konunun mutlaka Meclis tarafından enine boyuna araştırılması gerekmektedir.

Ne yazık ki az önce iktidar partisi grubu adına konuşan sayın hatip dedi ki: "Efendim, bizim Hükûmetimiz dış politikada mezhep ve din eksenli değil." Keşke doğru olsa, ne yazık ki öyle değil. O kadar öyle değil ki siz, Musul'u işgal eden, Konsolosluğumuzu işgal eden, şu anda yurttaşlarımızı esir alan IŞİD'i ilk tebrik eden adam olan, Irak'taki terör olaylarından sorumlu olan Tarık Haşimi'yi misafir ediyorsunuz. IŞİD'in başı burada, siz misafir ediyorsunuz, benim devletimin polisi korumalık yapıyor bu adama, benim kanımın üstünde besliyorsunuz, devletin, belediyenizin misafirhanesinde kalıyor, bu mezhepçi bir politika değil mi? Niye Haşimi? Tarık Haşimi'yle sizin ne alakanız var?

MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) - Haşimi nasıl geldi?

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Türkiye'de, size kadar, bütün cumhuriyet hükûmetlerinde dış politika ülkenin çıkarına göre yapılırdı. İlk defa, AKP Hükûmetinde din ve ne yazık ki mezhep eksenli bir politika kurdunuz. Bu, bakın, başa bela olacak. Bu IŞİD denilen selefî anlayış, biliyorsunuz, bizim Türk-İslam anlayışına, benim klasik Hanefi anlayışıma da terstir. Bu anlayış egemen olursa bugün Eyüp Sultan'da akşam namaz kılanların da "Katli vaciptir." diye başını kesecek, Eyüp Sultan'ı da bombalayacak, Mevlâna'yı da bombalayacak. Bugün Irak'ta, Suriye'de Peygamber'in ashabının mezarını tahrip eden, Peygamber'in torununun mezarını, türbesini hedef alan bu sapkın anlayış, ciğer yiyen bu anlayış Türkleri de Müslüman kabul etmiyor zaten. Dolayısıyla, Allah'tan korkun, beslemeyin, büyütmeyin.

IŞİD denilen örgüt, biliyorsunuz, birçok terörist gruptan oluşuyor. Dünyanın otuz kırk ülkesinden gelen teröristler Türkiye üzerinden Suriye'ye geçtiler. Ben soru önergesi verdim, Hatay Havaalanı'na gelen yabancı uyruklu kişileri sordum. Binlerce insan Hatay Havaalanı'nı kullanarak Suriye'ye geçiyor. Yine, sizin desteklediğiniz muhalifler diyor ki: "Biz Arap ülkelerinden 400 ton silah aldık. Bu silahları Türkiye üzerinden Suriye'ye naklettik." 25 Ağustos 2013'te, Reuters haber ajansının geçtiği bir haberde deniliyor ki: "Suriyeli muhalif grupların, silah kapasitesini artırmak için bu silahlara ihtiyacı vardı. Arap ülkeleri tarafından satın alınan bu silahlar Hatay üzerinden Suriye'ye sokuldu. 20 silah yüklü tırın çeşitli muhalif gruplara ait silah depolarına doğru gittiği vurgulanmıştır." Yine, Türkiye, Hırvatistan üzerinden bir hava hattı kurarak 3.500 ton askerî teçhizatı bunlara, bu teröristlere gönderdi. Değerli arkadaşlar, bugün Çeçenistan, Tunus, Fas, Lübnan, Azerbaycan, Ürdün, Libya, ağabeyiniz Suudi Arabistan, Katar bunları besliyor, destekliyor, siz de lojistik destek sağlıyorsunuz, silah eğitimi veriyorsunuz, kampları var.(x) Bu Suriye'ye giden silahları soruşturan savcı arkadaşları oraya buraya sürdünüz. Değerli arkadaşlar, bu kişiler görevini yapıyordu. Şimdi ortaya çıkıyor ki sizin başka bir amacınız varmış. Yani, Musul'u şeye bırakırken, Sünni İslam hattı çekerken Kerkük'ü de Barzani'ye bıraktınız, Kürt bölgesine bıraktınız ve Kerkük'ün petrolünü bugün İsrail'e satıyorsunuz ve bu ramazan gününde o İsrail uçakları, o petrolü kullanan uçaklar mazlum Filistin halkının başına bomba atıyor. Sorumlusunuz, vebal altındasınız.

Bu anlayış, bu IŞİD anlayışı, değerli arkadaşlar, en son ülkemizde ortaya çıktı. O kadar ortaya çıktı ki...

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Hiç mi okumadın, açıklamaları görmedin mi?

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Bir dinleyin bakalım, dinleyin, dinleyin.

Bu anlayış öldürür, bu anlayış asar keser, bu anlayış kendisi gibi düşünmeyeni, kendisi gibi inanmayanı katli vaciptir görür. Bu anlayış en son İstanbul'da ortaya çıktı. İstanbul Esenyurt'ta, bir ay önce bir camimize sabotaj yaptılar, biz provokasyon olmasın diye bunu gündeme taşımadık ama geçen hafta, yine, Esenyurt'taki Muhammediye Camii'ne, adında "Muhammed" olan camiye girdiler, camiyi yaktılar, caminin içinde -getirdim, şimdi size göstereyim- bu mübarek Kur'an-ı Kerim'i yaktılar. Görün, bakın, görün, görün, bu Kur'an-ı Kerim'i yaktılar! Siz ne için mücadele ediyorsunuz? Ramazan gününde Kuran-ı Kerim'i yakan anlayışı Allah kahretsin, Allah kabul etmesin!

OKTAY VURAL (İzmir) - Kahretsin, kahretsin!

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Gelin, görün bu hâli. Bu anlayışı destekliyorsunuz, Allah'tan korkun. Yahu, bunu kınamadınız bile. "Camiye ayakkabıyla girdiler." diye ortalığı velveleye veren, "İçki içtiler." yalanını uyduran kişiler bunu kınamıyorsunuz bile ya! Neyi kınayacaksınız arkadaşlar? (CHP sıralarından alkışlar) Siz sadece bunun, mübarek Kur'an'ın ticaretini yapıyorsunuz.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) - Nasıl konuşuyorsun sen ya!

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Muaviye nasıl mızraklarının uçlarına taktıysa, siz de bunun ticaretini yapıyorsunuz. Bu kadar açıktır, samimi değilsiniz.

Mübarek ramazan gününde konuşuyorum. Ya, Allah'tan korkun, tekrar gösteriyorum, buna saygınız yok mu? Kur'an-ı Kerim yakıldı bu ülkede ya! Arkadaşlar, bir yabancı ülkede olsaydı ortalığı velveleye verirdiniz, şimdi nümayişler olurdu, Başbakan kınamıyor bile ya! Ya, böyle bir şey olur mu, ben çıldırıyorum! Arkadaşlar, ne için mücadele ediyorsunuz?

İSMAİL AYDIN (Bursa) - Provokasyon yapma.

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Hangi din, hangi inanç? Ya, bunu bir kınayın, bir kınayın. "Bu teröristtir." deyin, "Bunu yapanları Allah kahretsin." deyin, kınayın arkadaşlar. Hükûmetten kınama gelmedi.

İçişleri Bakanınız -bürokrasiden gelen Bakan- Peygamber Efendimiz'in Mekke'den sonra böbürlendiğini, hata yaptığını söylüyor, haddini aşan, boyunu aşan laflar ediyor.

OKTAY VURAL (İzmir) - Hadsiz adam!

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - İçişleri Bakanı önce işini yapsın, bunları yakalasın, bu teröristleri yakalasın, Kur'an yakanları yakalasın. İçişleri Bakanı bu işten anlamaz. Resulullah'ın bütün davranışları, bütün sözleri, eylemleri vahyin kontrolü altındaydı, Allah'ın kontrolü altındaydı. Bunu anlamıyorsa bu adam, konuşmasın bari! Ayıptır yani!

Efendim "Resulullah Efendimiz Mekke'yi fethettikten sonra böbürlenmiş, biz o hataya düşmeyeceğiz." Bu kimin haddi ya! Sen kimsin ya! Böyle bir şey olur mu? Siz kınayın arkadaşlar. Bir bakanınız Kur'an-ı Kerim'le dalga geçer, bir bakanınız Peygamber Efendimizi küçük görür. Ondan sonra "Din, iman, Kur'an." diyorsunuz yani hakikaten çıldırıyorum.

Değerli arkadaşlar, bu koşullarda daha fazla konuşmak istemiyorum.

Bu önergeyi destekliyoruz. Bu katil, vahşi, gözü dönmüş, pislik anlayışından Allah ülkemizi uzak etsin diyor, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (CHP ve MHP sıralarından alkışlar)