Konu:TERÖRÜN SONA ERDİRİLMESİ VE TOPLUMSAL BÜTÜNLEŞMENİN GÜÇLENDİRİLMESİNE DAİR
Yasama Yılı:4
Birleşim:113
Tarih:08/07/2014


TERÖRÜN SONA ERDİRİLMESİ VE TOPLUMSAL BÜTÜNLEŞMENİN GÜÇLENDİRİLMESİNE DAİR
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MUSTAFA ERDEM (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; PKK'yı meşrulaştırmak, PKK'yı mazur göstermek, Türkiye Cumhuriyeti'ni bölmek, ecdattan alınan emanete ihanet etmek için çıkarılmış olan yasanın 1'inci maddesi üzerine söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

Öncelikle, bu yasanın çıkarıldığı zamana dikkatlerinizi çekmek istiyorum: Kuzey Irak'ta, Barzani, bağımsız bir devlet kurduğunu ilan ediyor, AKP'nin sözcüsü buradan çıkıyor "Ben de onun gibi düşünüyorum." diyebiliyor; Türkmenler, şerefli insanlar soykırıma maruz kalıyor; PKK'nın destekçisi, Kürtlerin ağababası İsrail, Amerika, Rusya bu devletin tasdik edilebileceğini, meşru olabileceğini iddia ediyor ve biz burada kalkıyor, bir PKK yasası çıkarıyoruz. Artı, Sayın Başbakanın Cumhurbaşkanı olmaya namzet olduğu, kendilerine verdiği sözü yerine getiremediği için bir an evvel bu sözü yerine getirme gayretkeşliğinin ürünü olarak bu yasa çıkarılıyor.

Sayın milletvekilleri, bayrağımızın hem de askerî birlikten indirildiği, sözüm ona "bağımsız" dediğimiz Türkiye Cumhuriyeti devletinde Bingöl-Diyarbakır yolunun devamlı kapalı kaldığı, Lice'de ayaklanma provokasyonlarının yapıldığı, PKK'lı söylemcilerin "Devlet, gücü yetiyorsa gelsin, girsin." diye meydan okuduğu, sizin çıkardığınız yasayla belediye başkanlığı sıfatını almış olan kişilerin Ağrı'da ecdadım Kâzım Karabekir'in adını silmeye kalktığı, Mardin'deki belediye başkanının kalkıp Mardin Kalesi'nden askerleri ve askerî araçları çıkaracağını iddia ettiği bir günde çıkarılıyor.

Beyler, siz, gerçekten bunlara inanıyor musunuz yoksa bir rol paylaşımının sonucu birilerine verilen sözlerin gereğini mi yerine getiriyorsunuz?

Siz, İŞİT'in...

ALİ ŞAHİN (Gaziantep) - IŞİD...

MUSTAFA ERDEM (Devamla) - Siz doğrusunu söyleyin.

... Irak'ta bir sanal devletçik kurmaya kalktığını ama bununla PKK'yı meşrulaştırıp Barzani'ye bir devlet kurdurduğunu, PKK'nın, Barzani'nin bir tek kurşun atmadan Türk milletinin yaşadığı bir yer olan Kerkük'e fiilen hâkim olduğu bir dönemde bu yasayı çıkarıyorsunuz. "Ben bu devletin mensubuyum, ben bu milletin mensubuyum, ben ecdadın emanetine sahip çıkıyorum, benim damarımda Türk kanı var." diyen bir milletvekilinin böyle bir zillete katlanabileceğini tahmin etmiyorum. Eğer siz "Ben buna katlanabiliyorum, ben bundan razı olabiliyorum." diyorsanız, o zaman, kim olduğunuzu, kimi temsilen burada bulunduğunuzu, hangi amaçları yerine getirmek için kimden direktif aldığınızı gelip burada şerefinizle söylersiniz.

KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) - Verilen sözler var, sözler.

MUSTAFA ERDEM (Devamla) - Beyler, PKK'nın kalkıp güneydoğuda yerel yönetimlere yerel kaynakların aktarılması gerektiğini, bu Mecliste olan milletvekillerinin, petrolün kendileri için de hak talebi olarak belirtildiğini siz bu yasayla perçinlemek ve siz bu yasayla onların isteklerini yerine getirmek mi istiyorsunuz? Şu ana kadar yapılan konuşmalara baktığımızda, size samimi olarak söylüyorum, BDP'nin konuşmasına gerek yok, siz zaten onlar için yapılması gerekeni fazlasıyla yapıyor, güneydoğuyu bölüyor, bölüyor ve bir tepside takdim ediyorsunuz. Ama bir şeye daha dikkatinizi çekmek istiyorum...

İDRİS BALUKEN (Bingöl) - CHP de öyle konuşuyor, siz tek kaldınız.

MEHMET METİNER (Adıyaman) - Ama yine de memnun edemiyoruz yani.

MUSTAFA ERDEM (Devamla) - Memnun edemezsiniz çünkü bu terbiyesizliğin arkasından daha çok şeyler talep edilecek.

Bir de şuna dikkatinizi çekmek istiyorum, beyler, şunu da dinleyin: Bugün, siz güneydoğuda kim olduğunu, ne olduğunu, nereden talimat aldığını, kimlerin taşeronu olduğunu bildiğiniz bir PKK'ya tamamı homojen bir Kürt bölgesi olmayan, içinde Arap'ı, Türk'ü ama tamamı Müslüman olan bir kitleyi teslim ediyorsunuz. Bu vebal size yeter.

Hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)