Konu:ARDAHAN MİLLETVEKİLİ ENSAR ÖĞÜT'ÜN, (2/27) ESAS NUMARALI NAKDİ TAZMİNAT VE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ'NİN DOĞRUDAN GÜNDEME ALINMASINA İLİŞKİN ÖNERGESİ
Yasama Yılı:2
Birleşim:115
Tarih:05/06/2012


ARDAHAN MİLLETVEKİLİ ENSAR ÖĞÜT'ÜN, (2/27) ESAS NUMARALI NAKDİ TAZMİNAT VE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ'NİN DOĞRUDAN GÜNDEME ALINMASINA İLİŞKİN ÖNERGESİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) - Teşekkür ediyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Evet, Ardahan Milletvekilimiz Sayın Ensar Öğüt'ün vermiş olduğu kanun teklifinin gündeme alınmasıyla ilgili söz aldım. Sözlerime başlamadan önce, bugün Dünya Çevre Günü'nü kutluyorum ve Hükûmetin özellikle İstanbul'un yeşil alanlarını, su havzalarını ranta çevirmemesini diliyorum.

Aynı zamanda, mayın patlaması sonucu hayatını kaybeden, şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine de başsağlığı diliyorum.

Yine, ABD Dışişleri Bakanı Sayın Clinton Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan seyahatini sürdürürken, bildiğiniz gibi, işgalci Ermenistan askerlerince sınırdaki bir kontrol noktasına saldırı yapılarak 5 Azerbaycan askeri şehit edildi. Onları da rahmetle anıyorum ve Hükûmetin, Ermenistan'la ilgili protokolü bir kez daha gözden geçirmesini ve bu yüce Meclisin gündemine sokmamasını diliyorum.

Değerli arkadaşlarım -Sayın Öğüt bahsetti- bildiğiniz gibi, büyükşehirlerde özellikle, son zamanlarda sık sık toplumsal olaylar meydana gelmekte, çeşitli kamu ulaşım araçlarına, özel araçlara, iş yerlerine saldırılar yapılmakta ve bu saldırılar sonucu zarar gören, sakat kalan, hayatını kaybeden kişiler, şu andaki mevzuata göre, bu Kanun kapsamında değil. Yani geçen yıl yaşanan, molotofkokteyli sonucu yanarak hayatını kaybeden bir genç kardeşimiz vardı biliyorsunuz, örneğin o şehit sayılmıyor, hâlbuki terör saldırısı sonucu hayatını kaybetmiştir. Bu insanlar, şu andaki mevzuata göre, İçişleri Bakanlığı aleyhine idare mahkemesinde dava açarak zararlarının tazminini isteyebiliyorlar ancak bu şekilde zarar gören insanların bir de mahkeme kapılarında süründürülmesi uygun değil. Dolayısıyla, Sayın Öğüt'ün verdiği bu kanun teklifi gündeme alınıp görüşüldüğü takdirde, bu tür, dışarıdan, terör eylemleri sonucu zarar gören, sakat kalan, hayatını kaybeden kişiler de bu Kanun kapsamına alınacak ve dava yoluna gitmeden, Hükûmetimiz tarafından, devletimiz tarafından bu kişilerin zararları tazmin edilebilecektir.

Yine, şu andaki mevzuata göre, askerlik hizmeti sırasında nöbet, tatbikat, intikal, manevra gibi, terörle mücadele dışında, normal askerî faaliyet sırasında yaralanan, hayatını kaybeden insanlarımız da, askerlerimiz de bu Kanun kapsamında değil. Hâlbuki, bizim geleneklerimize göre biliyorsunuz ellerine kına yakılarak insanlar çocuklarını askere gönderir ve bu insanlar, eğitimde dahi olsa, tatbikatta dahi olsa hayatını kaybettiği zaman, mutlaka, vatan borcu sırasında böyle bir olay yaşandığı için, bunların şehit kabul edilmesi, yaralı kişilerin de yine gazi kabul edilerek Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun'dan faydalanmaları gerekir diye düşünüyoruz.

Bu yasa teklifi bugün sizlerin oylarıyla umarım gündeme alınır ve sırasına kaydedilir, zamanı geldiği zaman da sizlerin oylarıyla çıkar, böylelikle vatandaşlarımızın bir mağduriyeti giderilmiş olur diyorum.

Uygun oy vereceğinizi düşünerek hepinize en içten saygılarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Özgündüz.