Konu:Artvin Cerattepe'de Açık Alan Usulüyle Yapılmak İstenen Altın Madenciliğine Artvinlilerin Şiddetle Karşı Çıktığına İlişkin
Yasama Yılı:4
Birleşim:109
Tarih:26/06/2014


ARTVİN CERATTEPE'DE AÇIK ALAN USULÜYLE YAPILMAK İSTENEN ALTIN MADENCİLİĞİNE ARTVİNLİLERİN ŞİDDETLE KARŞI ÇIKTIĞINA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Artvin'de Cerattepe mevkisinde çıkartılmak istenen madenle ilgili olarak, ilgili firma en başta 38 hektarlık alanla ilgili olarak kapalı galeri usulüyle bakır madeni çıkartılmasıyla ilgili başvuru yapmış -bu ÇED raporuna karşı açılan dava hâlen devam etmektedir- ama aradan zaman geçtikten sonra aynı yerde 19,8 hektarlık alan için daha önceki iddialarından vazgeçerek, kapalı galeri işletme usulüyle maden çıkartmasına ilişkin iddiasını geri alarak, bu sefer yüzde 60-70 eğimli olan kentin üzerinde açıkça bir cinayet işleyerek açık alan usulüyle altın madenciliği yapmak istemektedir. Bu konuda idareye ÇED raporu için başvurulmuştur. Valilik makamı da ÇED raporunun gerekli olduğunu ileri sürmüştür.

Bu konuda Artvin'i silahla mı yok edelim, bombayla mı yok edelim arasında bir tercih yapılmaktadır. İlgili firmanın yapmış olduğu bu girişim bir hukuk cinayetidir. Artvinliler bu girişime şiddetle karşı çıkmaktadırlar. Bütün duyarlılığımız, bu maden çıkartma işleminin...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)