Konu:ISPARTA MİLLETVEKİLİ RECEP ÖZEL'İN CHP GRUP ÖNERİSİ ÜZERİNDE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:4
Birleşim:108
Tarih:25/06/2014


ISPARTA MİLLETVEKİLİ RECEP ÖZEL'İN CHP GRUP ÖNERİSİ ÜZERİNDE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

OSMAN TANEY KORUTÜRK (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, biraz önceki değerli hatip, Türkmen meselesini siyasi istismar konusu yaptığımızı ihsas etti. Böyle bir şey yok, böyle bir şey olamaz.

Bugün Irak'ta korkunç bir facia yaşanıyor. Bu korkunç faciaya karşı, "Biz Türkmenlerin arkasındayız." diye böyle bir lakırdı, arkasından birtakım nasihatler "Şöyle yaparsanız iyi olur, böyle yaparsanız kötü olur.", "Mezhep ayrımı yapmayın, birbirinizle iyi geçinin." O noktada değiliz ve bu nasihatlerin karşılığı yok.

Bakın, ben buradan hiçbir şeyi istismar etmeye kalkmadım. Ben burada 10 maddelik bir plan açıkladım. Bu plan tutanaklarda var, açıp bakıldığı zaman gözükür.

Dedim ki: "Bu plana Adalet ve Kalkınma Partisi baksın, okusun. Hükûmetle birlikte, istiyorsa bizim de katkımızla, istiyorsa bizim katkımız olmadan geliştirsin ve bunu uygulamaya koysun." Eğer Türkmenlere bir şey yapacaksanız bununla yapacaksınız, başka türlü yapma imkânı yok. Birleşmiş Milletleri bu işin içine sokacaksınız, Irak Merkezî Hükûmetini bu işin içine sokacaksınız, Kürdistan bölgesel yönetimini bu işin içine sokacaksınız, hepsiyle birlikte, Türkiye'nin de katkısıyla orada bir yardım kanalı sağlayacaksınız, bu insanları vahşetten, perişanlıktan kurtaracaksınız.

Arkadaşımız "Sana mı faydası var, bana mı faydası var?" diyor. Ne bana faydası olması lazım ne sana faydası olması lazım, faydasının Türkmenlere ve insanlığa olması lazım.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)