Konu:KAYSERİ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ELİTAŞ'IN DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ ÜZERİNDE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:4
Birleşim:107
Tarih:24/06/2014


KAYSERİ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ELİTAŞ'IN DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ ÜZERİNDE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şurada, şu memlekete yapılanları herkes görüyor.

Ben Meclis Başkanına hareket etmedim. Ben diyorum ki: Ey Cemil Çiçek, soruşturma komisyonu kurulmasını sağla. Sağlamıyorsan Anayasa suçunu işliyorsun. Birinci olarak Anayasa'yı ihlal suçunu sen işliyorsun, ikinci olarak da buradaki Mustafa Elitaş işliyor, bu grup işliyor, Tayyip Erdoğan işliyor. Yahu soruşturma komisyonu kurmuşsunuz, niye gizliyorsunuz? Demek ki alnınız temiz değil, arkanızda hesabını veremeyeceğiniz derecede ağır lekeler, ithamlar, hırsızlıklar var. Alnı açık olan adam çıkar "Efendim, buyurun, biz soruşturma komisyonu kurduk, hadi bakalım şey edelim." der. Sizin amacınız, Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce bu konuyu gündeme getirmemek.

Ayrıca da bakın, ben KİT Komisyonu üyesiyim. KİT Komisyonu çalıştırılmadı bu sene. Niye? Çünkü, çok büyük yolsuzluklar var. Mesela Türkiye Denizcilik İşletmesi. Tayyip Erdoğan'ın oğlu bir kadını ezdi, oğlunun aleyhine önce beşte 3 rapor verildi, sonra birisi çıktı "Tayyip Erdoğan'ın oğlu yüzde yüz suçsuzdur." diye rapor verdi. Şimdi, onu, Türkiye Denizcilik İşletmesinin başına getirmişler. O kadar devasa yolsuzluklar var ki onları burada ayrıca, zamanım olmadığı için, dile getirmiyorum.

Peki, siz bu kadar yolsuzluk yapıyorsunuz. Kendi soruşturma önergeleriniz de ortada. Musul'da elçilik mensuplarımız içeride. E, biz bunları söylemeyelim mi? Sizin Başkanınız Tayyip Erdoğan her gün çıkıyor, yüzlerce yalan söylüyor ya! Biz artık utanıyoruz bunun yalanlarını dinlemeye. Bunları dile getirmek temiz dille değil midir? E, nasıl, hırsıza hırsız demeyelim mi arkadaşlar? Talan edene talancıdır demeyelim mi?

FATİH ŞAHİN (Ankara) - Sayın Başkan, ne zaman uyaracaksınız? Ne zaman uyaracaksınız?

KAMER GENÇ (Devamla) - Yalancıya yalancı demeyelim mi? E, nasıl ifade edelim?

FATİH ŞAHİN (Ankara) - Sayın Başkan, görevinizi yapın lütfen!

KAMER GENÇ (Devamla) - Ben köyden gelmiş bir adamım arkadaşlar, hırsıza ancak hırsız dersem ifademi sağlamış olabilirim, yalancıya yalancı demekle ancak ifademi sağlayabilirim.

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Elitaş'ın söylediğini kabul ediyor musun?

KAMER GENÇ (Devamla) - Ben bundan daha nazik bir ifadeyle...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KAMER GENÇ (Devamla) - ...karşı tarafı tarif edemem ki.