Konu:Cıva Zehirlenmesi Vakaları Nedeniyle Millî Eğitim Bakanlığının Laboratuvarı Olmayan Okullara Cıva Gönderme Uygulamasına Son Vermesi Gerektiğine İlişkin
Yasama Yılı:2
Birleşim:115
Tarih:05/06/2012


CIVA ZEHİRLENMESİ VAKALARI NEDENİYLE MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ LABORATUVARI OLMAYAN OKULLARA CIVA GÖNDERME UYGULAMASINA SON VERMESİ GEREKTİĞİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Millî Eğitim Bakanlığı laboratuvarı olmayan okullara da civa gönderme uygulaması yapmaktadır. Bu nedenle, Artvin Hopa ilçemizin Sugören köyü ilköğretim okuluna civa gönderilmiştir. Bu civa çocuklar tarafından dolaptan alınarak oynamak amacıyla evlerine götürülmüştür. Şu anda 25 civarında çocuğumuz Ankara'da civa zehirlenmesi nedeniyle tedavi görmektedir. Yine, Hopa ilçemizde de 20 civarında çocuğumuz tedavi görmektedir. Bunlardan üç yaşındaki bir çocuğumuzun durumu çok ağırdır. Çok ağır bir mağduriyet durumu söz konusudur. Bu nedenle, Millî Eğitim Bakanlığının bundan sonra acilen bu uygulamaya son vermesini talep ediyoruz.

Bu nedenle, civa zehirlenmesi nedeniyle tedavi gören çocuklarımıza, ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor ve bu olayın son bulmasını, bir daha böyle üzücü olayların yaşanmamasını temenni ediyor, saygılar sunuyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Bayraktutan.