Konu:CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUBUNUN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ İLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK HAKKINDA (11/32), ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ HASİP KAPLAN VE 28 MİLLETVEKİLİNİN, ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ HAKKINDA (11/33), ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ HASİP KAPLAN VE 28 MİLLETVEKİLİNİN, ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ HASİP KAPLAN VE 28 MİLLETVEKİLİNİN, ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK HAKKINDA (11/34) GENSORU AÇILMASINA İLİŞKİN ÖNERGELERİ
Yasama Yılı:4
Birleşim:92
Tarih:22/05/2014


CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUBUNUN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ İLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK HAKKINDA (11/32), ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ HASİP KAPLAN VE 28 MİLLETVEKİLİNİN, ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ HAKKINDA (11/33), ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ HASİP KAPLAN VE 28 MİLLETVEKİLİNİN, ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ HASİP KAPLAN VE 28 MİLLETVEKİLİNİN, ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK HAKKINDA (11/34) GENSORU AÇILMASINA İLİŞKİN ÖNERGELERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, Sayın Bakan konuşmasında söz ettiği belgeyi grup başkan vekillerine gönderdi. Sayın Bakan bu kömür üretim hizmetinin ihale usulüyle yapıldığını ifade ettiler. Buna ilişkin ihale ilanını bize gönderdi. Evet, bir ihale ilanı geldi, devamında sözünü ettiği belgeleri göndermedi yalnız.

İkincisi, asıl soracağım şudur, önemli olan şudur: Bu ihale ilanından sonra kaç şirket başvurmuştur bu ihaleye ve... Sayın Bakan duyuyor mu acaba? Bir şey daha soruyorum Sayın Bakan.

MÜSLİM SARI (İstanbul) - Duymadı Sayın Bakan.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın Bakan...

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) - Bir dakika, bir dakika, diğer evrakları gönderiyorum.

BAŞKAN - Sayın Hamzaçebi, siz anlatın lütfen.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Şimdi, bu ihale ilanına... Sayın Bakan herhâlde bu kısmını dinlemek istemiyor mu acaba? İhale ilanına kaç şirket başvurmuştur Sayın Bakan? Hangi şirketlerin teklifleri ön elemeyi geçmiş ve ihale nasıl gerçekleşmiştir? Hangi şirketler hangi teklifi verdi ve ihale kime kaldı? Bunu da açıklarsanız memnun olacağım.

Teşekkür ederim.