Konu:Türkiye Cumhuriyeti İle Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Yasama Yılı:4
Birleşim:106
Tarih:19/06/2014


TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA İZİNSİZ İKAMET EDEN KİŞİLERİN GERİ KABULÜNE İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Aslında bugün özel bir gün, Balyoz'a ilişkin kararlar açıklandı; bu açıdan çok sevindirici bir durum var. Anayasa Mahkemesinin verdiği kararı yürekten kutluyorum ama sadece bu karar yeterli değildir, Balyoz'un sonuçlarının ortadan kaldırılması açısından bu haksız tutuklamaları veren hâkimlerin de inşallah yargılandığı günleri göreceğiz, bu kumpası yapanların. Önce onu temenni ediyorum buradan.

Hemen arkasından da elimde bir trafik ceza tutanağı var. İyi tanıdığım bir dostumun kızına -40 kilo gelmiyor- trafik idari para cezası kesilmiş. 31 Mayısta Gezi olayları yıl dönümü nedeniyle Eskişehir'de yolu kapattığı iddia edilerek kendisine 356 TL ceza kesiliyor. Yani bu ceza tutanağının altında imzası olan polis memurunu kutluyorum. Bu tutanağın tanziminde katkısı olan Eskişehir Güvenlik Şube Müdürlüğü yetkililerini de kutluyorum. Nasıl böyle bir tutanak tutmuşlar, bu 40 kiloluk çocuk bu yolu nasıl kesmiş? Bu vicdansızlığı nasıl yapmışalar? Yani, bu olacak bir şey değil. Yani, siyasiler, Başbakan...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)