Konu:Türkiye Cumhuriyeti İle Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Yasama Yılı:4
Birleşim:106
Tarih:19/06/2014


TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA İZİNSİZ İKAMET EDEN KİŞİLERİN GERİ KABULÜNE İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMER GENÇ (Tunceli)- Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, 4 bakanın hırsızlık ve yolsuzluk yaptığı iddiasıyla Meclis Soruşturma Komisyonu kurulmasına karar verilmesinin üzerinden aşağı yukarı iki ay geçmiştir. Anayasa'nın 100'üncü maddesine göre, bu soruşturma komisyonunun iki ay içinde karar vermesi lazım. AKP bu yolsuzluk ve hırsızlıkları gizlemek için soruşturma komisyonuna üye vermiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilinin her birleşimi açışında milleti haberdar etmesi için burada AKP'nin bu Komisyona üye vermediğini ilan etmesi ve bu Komisyona üye vermesi konusunda kamuoyunu bilgilendirerek buna zorlaması lazım. Aksi takdirde, Anayasa suçunu hem AKP işliyor hem de Cemil Çiçek işliyor, bunu özellikle hatırlatmak istiyorum.

Şimdi, Hükûmet sırasında oturan kişinin hariciyeyle ilgisi yok. Dolayısıyla, buna ne soru soralım ki, ne cevap verecek? Onun için yani şuraya...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KAMER GENÇ (Tunceli) - ...AKP'nin yaptığı gayriciddi bir durumdur. Oraya bilgisiz bir adam getirip oturtuyorlar. Kime soru soracağım?