Konu:ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA
Yasama Yılı:4
Birleşim:105
Tarih:18/06/2014


ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Bakan, Marmaray inşaatlarının yapımı sırasında tarihî, kültürel veya antik buluntular bulunduğu ve bu buluntuların Bakanlığa haber verilmeksizin birtakım kişilerce pazarlandığı iddiası doğru mudur? Bu konuda tarafınıza iletilmiş bir iddia var mıdır? Yürütülmekte olan bir inceleme, araştırma veya soruşturma var mıdır?