Konu:Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında
Yasama Yılı:4
Birleşim:105
Tarih:18/06/2014


ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, bilindiği üzere havra, kilise, sinagog ve cami ibadet yeri sayılıyor ama Alevilerin ibadet yeri olan cemevi ibadet yeri sayılmıyor. Bunun sebebini izah edebilir mi? Cemevlerini ibadet yeri olarak kabul edecekler mi, etmeyecekler mi?

Ayrıca Çamlıca'da yapılan camiye hangi vergi mükellefi, ne kadar miktarda bağışta bulunmuştur? Biliyorsunuz, ibadet yerlerine gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından yapılan bağışların tamamı son yapılan bir vergi kanunu değişikliğiyle gider yazılabiliyor. Şimdi, Alevi vatandaşların cemevi yapılması için yapacakları bağışlar gider yazılmıyor ama kilise, sinagog ve havraya yapılan bağışlar gider yazılıyor. Bu, Alevi vatandaşlara karşı yapılan bir haksızlık değil midir? Bu konuda ne zaman çözüm bulacaklar?

Teşekkür ederim efendim.