Konu:DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR (2/2011) (S. SAYISI: 563)
Yasama Yılı:4
Birleşim:74
Tarih:09/04/2014


DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR (2/2011) (S. SAYISI: 563)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Şimdi, Sayın Başkan, Sayın Bakan açıklamalarını yaparken bir anlamda bu ana kadar yapılmış olan eleştirilere de cevap verdi.

Ben bir şey sormuştum: Bu yasa teklifi ile ilgili olarak Millî İstihbarat Teşkilatı -tabii ki Sayın Bakanın talimatıyla olmuştur bu- sadece iktidar partisi grubuna bir bilgi vermiştir. Muhalefet partilerine bu bilgi neden verilmemiştir?

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Bize gelmedi kimse ya.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Veya teklif sahiplerine bir bilgi verilmiştir. Şu ana kadar böyle bir bilgiyi muhalefet partisine hiç kimse vermemiştir. Bu neden esirgenmiştir acaba? Bu konuda bir bilgi almak istiyorum.

İkincisi: Sayın Bakan "Millî İstihbarat Teşkilatı denetime tabi. Başbakanlık Teftiş Kurulu denetler, Sayıştay denetler." dedi. Bence bir şeyi söylemeyi unuttu; Devlet Denetleme Kurulu da Millî İstihbarat Teşkilatını denetleme yetkisine sahiptir.

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Kırıkkale) - O tabii, özel yetkiyle yani Cumhurbaşkanının görevlendirmesiyle...

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Şimdi, bakın, Başbakanlık Teftiş Kurulu Millî İstihbarat Teşkilatına özel bir denetim yapmaz, tüm bakanlıklarda, kamu kurumlarında teftiş yetkisine sahip olan bir kurum olarak MİT üzerinde de teftiş yetkisi vardır. Bu "Denetime tabidir." örneği olarak sunulamaz. Mademki denetim var, siz neden bir önergeyle, burada ihdas edilecek bir maddeyle Parlamentonun denetimini getiriyorsunuz? Çünkü öyle bir suçlama yaptınız.

BAŞKAN - Şimdi, yalnız, Sayın Hamzaçebi, Sayın Bakan bunlara cevap veremez şu anda, soru-cevapta ancak verebilir.

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI MEHMET ERSOY (Sinop) - Sayın Başkan, bu konuda bir açıklama yapmak istiyorum.

BAŞKAN - Bir saniye...

Evet...

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Efendim, anlıyorum, anlıyorum. Yani "Bilmeden konuşuyorsunuz." gibi bir açıklama yaptı. Sanıyorum...

BAŞKAN - Şimdi, aynı konuyla ilgili, Sayın Toptaş sataşma için benden söz istedi dolayısıyla ona onu vereceğim.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Efendim, bitiriyorum.

BAŞKAN - Buyurun.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sanıyorum Sayın Bakan konuya yeteri kadar nüfuz edemediği, bilemediği için "Bilmeden konuşuyorsunuz." eleştirisini yapıyor.

OKTAY VURAL (İzmir) - Kendisi için söylemiştir.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayıştay denetimi de yine tüm kamu kurumlarını kapsayan, MİT'e özel bir denetim değildir ama öyle anlıyorum ki MİT konusunda bir denetim eksikliğini kendisi de fark etmiş olacak ki bir önergeyle buraya getiriyor.

Teşekkür ederim.