Konu:Belediye Başkanlığının Tercih Edilmesi Nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliğinin Sona Erebilmesi İçin Genel Kurulda Oylama Yapılması Gerektiğine İlişkin
Yasama Yılı:4
Birleşim:74
Tarih:09/04/2014


BELEDİYE BAŞKANLIĞININ TERCİH EDİLMESİ NEDENİYLE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÜYELİĞİNİN SONA EREBİLMESİ İÇİN GENEL KURULDA OYLAMA YAPILMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMER GENÇ (Tunceli) - Şimdi efendim, Anayasa'da hangi hâllerde milletvekillerinin görevinin sona ereceği belirtilmiştir. Mahallî İdareler Kanunu'nda bunun tercih edilmesi, önce Anayasa'nın uygulanması gerektiğinden bana göre bu yapılan işlem Anayasa'ya aykırı çünkü milletvekilliğinin düşmesini sağlayan ya mahkûmiyettir ya istifadır; Anayasa'nın 84'üncü maddesinde belirtilmiştir.

Şimdi, bu Mahallî İdareler Kanunu'nda, efendim birisini tercih etmek zorundadır yolundaki hükmü Anayasa'ya aykırıdır. Bence bir Anayasa değişikliği yapılmak suretiyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konudaki Anayasa'ya aykırılığı gidermesi lazım. Ben şahsen bunlardan birisi için Anayasa Mahkemesine dava açacağım çünkü Anayasa Mahkemesinde milletvekilliği düşen kişiyle ilgili olarak ama şunu... Daha önce ben Melih Gökçek'le ilgili burada bir dava açtım ve orada, burada oylama yapılmadığı için "Efendim, oylama yapılmamıştır." diye o işlem incelenmedi. İsterseniz bu şeyi bir oya da sunun yani milletvekilliğinin düşmesini oya sunun, hiç olmazsa bir Meclis kararı olsun yani bu sunuş...

BAŞKAN - Şimdi, bu söylediğiniz konuları... Yani, siz tercih ettiğiniz yolda devam etmeniz lazım; benim böyle bir inisiyatifim yok.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Hayır hayır, yani...

BAŞKAN - Meclis Başkan Vekili olarak bir inisiyatifim yok.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Anladım da Sayın Başkan, şimdi burada "şu milletvekillerinin milletvekilliği düştü" diye deklare ediyorsunuz ama bunun Genel Kurula sunulması lazım.

BAŞKAN - Bakın, ben bu konuda yorum yapmıyorum size. Sayın Genç, sadece söylediğim şu: Şimdi, Sayın Melih Gökçek için bir itirazınız var...

KAMER GENÇ (Tunceli) - Hayır, vardı zaten.

BAŞKAN - Yani, fi tarihinde...

KAMER GENÇ (Tunceli) - Evet.

BAŞKAN - Sonra, aynı...

KAMER GENÇ (Tunceli) - O Anayasa'dan kaynaklanıyor. Biliyorsunuz, birisi milletvekilliğinden düşürülürse işte ya kendisi ya herhangi bir milletvekili onun bu düşme işlemine karşı Anayasa Mahkemesine on beş gün içinde dava açabiliyor.

Şimdi, bu arkadaşlarımızın milletvekilliğinden düşme yolundaki buradaki yapılan sunum Anayasa'ya aykırı çünkü Anayasa'da hangi hâllerde milletvekilinin milletvekilliğinin düşeceği belirtilmiştir. Dolayısıyla bu kesin belirtilen hâller dışında ayrıca bir kanunla veyahut da Meclisin bir tasarrufuyla milletvekilliğinin düşürülmesine...

BAŞKAN - Bunu ikinci kere anlatıyorsunuz. Ben anladım ama diyorum ki, daha önceki uygulamalar çerçevesi içinde benim oya sunma gibi bir inisiyatifim söz konusu değil.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Ama biz size...

BAŞKAN - Sayın Meclis Başkanıyla, bir şekilde, nasıl bir yöntem olur onu bilmiyorum, bu konuyu gündeme getirirseniz ona göre bir sistem oluşturulabilir. Ben size itiraz etmedim ama bulunduğum noktadan yapabileceğim bir şey yok.

OKTAY VURAL (İzmir) - Sayın Başkan...

BAŞKAN - Buyurun Sayın Vural.

OKTAY VURAL (İzmir) - Hayır, Sayın Başkan, aslında, bu, sayın milletvekilinin kendi iradesiyle istifası anlamındadır. Dolayısıyla burada yapılmayan sadece oylamadır.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Oylama...

OKTAY VURAL (İzmir) - Dolayısıyla bu konuda milletvekilinin iradesi dışında bir işlem söz konusu değildir.

BAŞKAN - Yani uzun bir açıklama okuyabilirim ben size ama bildiğiniz bir konu, onun için okumuyorum. Yani siz benden daha iyi biliyorsunuz...

KAMER GENÇ (Tunceli) - Estağfurullah.

BAŞKAN - Hayır, yıllarca burayı yönettiniz. Dolayısıyla şimdi uzun bir açıklamayı okuyabilirim ama biliyorsunuz, onun için okumuyorum.

Söylediğim şey şu: Meclis Başkan Vekili olarak Meclis Başkanlığından gönderilmiş bu konuyu sizlerle paylaşıyorum ben. İtirazlarla ilgili hukuk yolları açık ama benim Meral Akşener olarak, burada şu sandalyeyi bugün işgal eden bir şahıs olarak...

KAMER GENÇ (Tunceli) - Ben sizin zaten hareketinizde bir kusur bulmuyorum da...

BAŞKAN - Yani yapacak bir şeyim yok, onu anlatmaya çalışıyorum.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Ancak bunu bence istifa işlemi olarak işleme koymak lazım. Ben öyle diyorum.