Konu:Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç Ve 85 Milletvekili Tarafından Verilen (9/7) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Önergesi'nin İşleme Alınmaması Gerektiğine İlişkin
Yasama Yılı:4
Birleşim:73
Tarih:08/04/2014


ISPARTA MİLLETVEKİLİ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ VE 85 MİLLETVEKİLİ TARAFINDAN VERİLEN (9/7) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI ÖNERGESİ'NİN İŞLEME ALINMAMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMER GENÇ (Tunceli) - Şimdi, Sayın Başkan, aslında bu, soruşturma önergesi niteliğinde değil. Zaten bakanlar diyorlar ki: "Bu bilgiler yasa dışı yollarla elde edilmiştir. Yasa dışı yollarla elde edilen bilgilerle suç unsuru olmaz." Ceza Kanunu çok açık.

Şimdi, burada herhangi bir suç da belirtilmemiş. Yani, biraz önce Canikli "Ceza Kanunu" diyor. Anlıyorum ama o Ceza Kanunu'ndaki suçların işlendiğine dair en ufak bir vurgu yok. AKP buna böyle bir fırıldak önerge vermekle evvela CHP'nin verdiği soruşturma önergelerini reddedecek, bunu işleme alacak, ondan sonra da bunda da diyecekler ki: "Ya, bunda herhangi bir suç işlendiğine dair bir bilgi yok." Bunlar aklama önergesidir. Dolayısıyla, böyle göz boyama bir yola gidiyorlar. Bence, Sayın Başkan, okuma yazması olan herkes bilir ki bu, soruşturma önergesi değil, olsa olsa... Bu bakanlar diyorlar ki: "Bizi böyle suçlarla itham ediyor, bunları araştırın." Araştırma önergesi olabilir ve sizin bunu işleme koymamanız lazım. Meclis Başkanı, tabii, AKP'nin gücüne karşı da koyamıyor, böyle işte onunla ilgili tartışmaları bir tarafa bırakıyor; İç Tüzük'ü, Anayasa'yı bir tarafa bırakıyor...

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Genç.

KAMER GENÇ (Tunceli) - ...böylece Meclisi karman çorman hâle çeviriyor.