Konu:TÜRK CEZA KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
Yasama Yılı:4
Birleşim:104
Tarih:17/06/2014


TÜRK CEZA KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önce Komisyon çoğunluğu olmadığı için kabul edilmeyen önerge nedeniyle bir sonraki madde önergesinde konuşmak istedim, o nedenle buradayım.

Değerli arkadaşlar, 2011 seçimleri yapıldığında 8 milletvekilimiz cezaevindeydi. Bunlardan ilk olarak Zonguldak Milletvekilimiz Sayın Mehmet Haberal, dört yılı aşkın bir tutukluluğun ardından, Ergenekon davasıyla ilgili olarak mahkemenin verdiği haksız mahkûmiyet kararı sonrasında verilen ceza ile cezaevinde kaldığı süre arasında bir kıyaslama yapılmak suretiyle tahliye oldu, Türkiye Büyük Millet Meclisine geldi, yemin ederek görevine başladı. Tabii ki bundan gurur duyduk, mutlu olduk. Daha sonra, İzmir Milletvekilimiz Sayın Mustafa Balbay, Anayasa Mahkemesine yapmış olduğu bireysel başvuru sonucunda, Anayasa Mahkemesinin verdiği karar nedeniyle tahliye olup Türkiye Büyük Millet Meclisine gelerek yemin etti, görevine başladı. Sayın Mehmet Haberal ve Sayın Mustafa Balbay'ın bu kararlarını emsal gösteren o zamanki adıyla Barış ve Demokrasi Partisinin milletvekilleri de mahkemeye başvurdular. Bir dizi prosedürden sonra, mahkemelerin çeşitli kararlarından sonra sonuçta o milletvekilleri de tahliye oldular, Türkiye Büyük Millet Meclisine geldiler, yemin ederek göreve başladılar.

Şimdi cezaevinde kalan tek milletvekili, İstanbul Milletvekili Sayın Engin Alan'dır. 7 milletvekili burada, 8'inci milletvekili olan Sayın Engin Alan cezaevinde. Önümüzdeki hafta sonu Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarını bitirerek tatile girecek. Sayın Engin Alan cezaevinde kalmaya devam edecek ve biz sanki gönül huzuruyla işlerimizi bitirmiş gibi tatile gireceğiz, tatilimize çıkacağız, Engin Alan cezaevinde kalmaya devam edecek. Engin Alan'a yapılan bir zulümdür, bir haksızlıktır. Bırakalım o Balyoz, Ergenekon gibi davaların haksızlığını, hukuksuzluğunu; o davaların mahkûmiyet kararının haksızlığını, hukuksuzluğunu. Bunları bütün kamuoyu artık biliyor ama 7 milletvekili cezaevinden çıkıp Türkiye Büyük Millet Meclisine geldiği hâlde Engin Alan eğer gelemiyor ise, hâlen cezaevinde kalmaya devam ediyor ise ve buna Türkiye Büyük Millet Meclisi seyirci kalıyor ise bu bir ayıptır arkadaşlar, bu vicdansızlıktır!

Değerli arkadaşlar, Engin Alan'ın nasıl bir kusuru var acaba, ben merak ediyorum. Türk ordusunun şerefli bir komutanı, bütün görevlerini layıkıyla yapmış, 2011 seçimlerine alnının akıyla girmiş, milletin oylarıyla milletvekili seçilmiş ve beş yıldır cezaevinde. Biz hiçbir şey olmamış gibi Meclisi kapatıp tatile gireceğiz. Bu önerge reddedildi, işleme girmedi ama gelin, çağrıda bulunuyorum: Önümüzdeki hafta sonuna kadar süremiz var. Anayasa değişikliği ise Anayasa değişikliği, yasa değişikliği ise yasa değişikliği, bunu gerçekleştirelim.

Evet, söyleyeceğim çok şey var ama zaman kısıtlı. İşin özü budur: Engin Alan'ı özgürlüğüne kavuşturmak, Türkiye Büyük Millet Meclisine getirip görevine başlatmak gerekir. Önergemizin içeriği de sadece ve sadece cezanın dönem sonuna ertelenmesidir, hepsi budur.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP ve MHP sıralarından alkışlar)