Konu:TÜRK CEZA KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
Yasama Yılı:4
Birleşim:104
Tarih:17/06/2014


TÜRK CEZA KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi, bu önerge tutuklu veya hükümlü milletvekillerinin cezalarının dönem sonuna ertelenmesini öngörüyor. Şu anda cezaevinde olan milletvekili sadece Sayın Engin Alan'dır. 7 milletvekili, bu dönem tutuklu veya hükümlü olduğu hâlde Türkiye Büyük Millet Meclisine gelmiş, yemin ederek görevine başlamıştır. Cezaevinde sadece Engin Alan vardır. Engin Alan'ın hâlen cezaevinde kalıyor olması, bu Parlamentonun bir ayıbıdır.

Ben, tüm Komisyon üyelerini oraya, Komisyon sıralarına davet ediyorum efendim. Demin, nasıl Soma önergesinde, orada iktidar-muhalefet bir çoğunluk sağladıysak böylesi farklı bir önergede de bu çoğunluğu orada sağlayıp bu maddeyi yasalaştırabiliriz.

Ben bunu Genel Kurulun takdirine sunuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisini bu ayıptan kurtaralım.