Konu:AMASYA MİLLETVEKİLİ MEHMET NACİ BOSTANCI'NIN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA ŞAHSINA SATAŞMASIN NEDENİYLE
Yasama Yılı:4
Birleşim:104
Tarih:17/06/2014


AMASYA MİLLETVEKİLİ MEHMET NACİ BOSTANCI'NIN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA ŞAHSINA SATAŞMASIN NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Yani, benim önerge verilmesini gerektiren herhangi bir problemim yok, sizin varsa yardımcı olabiliriz biz size, destek de veririz eğer o önergeyi getirirseniz.

Şimdi, değerli arkadaşlar, sorun açık: Üniversitede 200 bin civarında öğrencimizin problemi var. Arkadaşımız diyor ki: "Aklını kullansaydı, çalışsaydı, hepsinin sorumlusu biz miyiz? Kalmasaydı sınıfta, devam etseydi." Yani, evet, Immanuel Kant'ın aklı, aydınlanması bunu gerektirir, "Aklını kullan." der. Yanlış bir teori değil ama yani insan sadece akıldan ibaret bir varlık değil; insanın duyguları var, sosyal çevresi var, arkadaşları var, problemleri var. İnsanı bu çevreyle, bu problemlerle birlikte alıp değerlendireceksiniz. Bu insan, bu öğrenci okuluna devam edememiş olabilir, özel hayatında problemleri olmuş olabilir, aile hayatında problemleri olmuş olabilir, işini kaybetmiş olabilir, parasız kalmış olabilir, birçok neden olabilir, hatta tembellik yapmış olabilir, hepsi olabilir ama yaptığı tembellikten pişman olmuş olabilir. Bu insanlara bir fırsat daha vermek devletin görevidir. Yani, "Hayır, bunun sorumlusu sensin, katılmıyoruz." demeyi ben hükûmet etme anlayışına yakıştıramıyorum, böyle bir hükûmet etme anlayışı olmaz. Hükûmetler, sorunları çözmek için vardır.

Niye şimdi Plan ve Bütçe Komisyonunda vergi ve prim affı düzenlemesi var? Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak destek veriyoruz. 6 kere bu affı yaptınız bugüne kadar, sadece vergi affını, prim afları hariç, onlarla birlikte 10'u bulur. Niye yapıyorsunuz? "Aklını kullansaydın, ödeseydin kardeşim zamanında." denilebilirdi. "Ödememiş, ödeyememiş, mali durumu iyi olmamış, işleri iyi olmamış, bir fırsat daha verelim." deniliyor. Çifte standart yok; tutarlılık, her yerde aynı olmayı gerektirir. 200 bin kişiyi hiçbir hükûmet, hiçbir parlamento görmezlikten gelemez.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)