Konu:Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın Chp Grup Önerisi Üzerinde Yaptığı Konuşması Sırasında Chp Grubuna Sataşmasın Nedeniyle
Yasama Yılı:4
Birleşim:104
Tarih:17/06/2014


AMASYA MİLLETVEKİLİ MEHMET NACİ BOSTANCI'NIN CHP GRUP ÖNERİSİ ÜZERİNDE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA CHP GRUBUNA SATAŞMASIN NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi sayın konuşmacı hayret verici bir şekilde bir değerlendirme yaptı. Bizim önergemiz açık, üniversitede sorun var, insanlar senelerini kaybetmişler, "Gelin bunlara bir sınav imkânı daha verelim, kayıtları silinmesin, üniversiteden çıkarılmasın."

Immanuel Kant'ın Aydınlanma Teorisi var, evet, Kant 1784'te "Aydınlanma nedir?" diye bir makale yazmıştır ve Aydınlanma Devrimi Kant'ın bu makalesiyle başlar, 10-15 sayfalık bir makaledir. Oradaki aydınlanma tarifinde şunu söyler Kant: "Aklın, kişinin kendi kusuru nedeniyle düşmüş olduğu ergin olmama hâli, kişinin kendi aklını -bir başkasının kılavuzluğunda- kullanamamasıdır." Buradan alıntıyla diyor ki akademik kariyeri olan sayın konuşmacı: "Yani kabahat Hükûmette mi? Kabahat öğrencilerde, akıllarını kullansaydılar, başarılı olsaydılar kayıtları da silinmeseydi okuldan." Peki, ben size soruyorum: Daha önce birkaç kez öğrenci affı çıkardınız. Siz acaba bu öğrenci aflarını hangi gerekçeyle çıkardınız? O zaman demediniz mi: "Kabahatli sizsiniz ey öğrenciler, aklınız yok muydu?" "Hayır, bu bir sorundur." dediniz, çıkardınız.

Şimdi, Sayın Bostancı, size bir tavsiyede bulunmak istiyorum: Hep gidip gidip Kant'a gidiyorsunuz. Evet, Kant insanlığa büyük bir hizmet yapmıştır, Aydınlanma Devrimi'nin öncüsü olmuştur ama Kant'ın aklından bu yana, Akıl Teorisi'nden bu yana başka bir sürü akıllar çıktı; Habermas çıktı, araçsal akıl çıktı, iletişimsel akıl çıktı, insanın duygularına önem veren değerlendirmeler yapıldı. Biraz iletişimsel akla gelin de insanın sadece akıl değil aynı zamanda duygulardan da oluşan bir varlık olduğunu kabul edin, çağa gelin çağa.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)