Konu:Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Irak'taki Gelişmelerle İlgili Bilgi Vermesi Gerektiğine İlişkin
Yasama Yılı:4
Birleşim:104
Tarih:17/06/2014


DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET DAVUTOĞLU'NUN IRAK'TAKİ GELİŞMELERLE İLGİLİ BİLGİ VERMESİ GEREKTİĞİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, Irak'ta olağanüstü bir süreç yaşanmaktadır. IŞİD isimli örgüt kendisine bağlı kuvvetlerle önce Musul'u işgal etmiştir, Musul'da Konsolos ve Konsolosluk görevlileriyle, kamyon şoförlerimiz bu örgüt tarafından rehin alınmıştır. Şimdi, bu örgüt yine kendisine bağlı kuvvetlerle Telafer'i işgal etmiştir. Bu hareketin, işgal hareketinin, istila hareketinin nerede duracağı belli değildir; son derece kontrolsüz, güvensiz, can tehlikesi olan bir süreç yaşanmaktadır.

Telafer, Türkmenlerin Irak'ta yoğun olarak yaşadığı ikinci bölgedir. Bu bölgedeki Türkmenlerin petrol zenginliklerine el koymak amacıyla, yıllardır kendileri, bu bölgeden yıldırma, göç ettirme politikalarıyla sürülmek istenmektedirler. Şimdi bu kardeşlerimiz Telafer'den sürülmüş, yakın bölge olan Sincar'a sığınmak istemişler ancak orası küçük olduğu için oraya alınmamıştır, arazide kalmışlardır. Sayın Davutoğlu'nun ifadesine göre 100 bini aşkın Türkmen kardeşimiz söz konusudur. Hükûmet acaba bu konuda ne yapmaktadır? Orada ciddi bir süreç söz konusudur. Sayın Bakandan bu konuda bilgi vermesini rica ediyorum.