Konu:IRAK'TA MASUM İNSANLARIN ÖLDÜRÜLMESİNDEN HÜKÛMETİN SORUMLU OLDUĞUNA VE HÜKÛMETİN BU KONUDA GENEL KURULDA BİLGİ VERMESİ GEREKTİĞİNE İLİŞKİN
Yasama Yılı:4
Birleşim:104
Tarih:17/06/2014


IRAK'TA MASUM İNSANLARIN ÖLDÜRÜLMESİNDEN HÜKÛMETİN SORUMLU OLDUĞUNA VE HÜKÛMETİN BU KONUDA GENEL KURULDA BİLGİ VERMESİ GEREKTİĞİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

17 Aralık ve 25 Aralıkta hırsızlıkları yaparken yakalanan AKP iktidarının bakanları hakkında verilen soruşturma önergesine üye vermemekle bundan kaçıyorlar. Ayrıca da bu işi örtbas etmek için anlaşılıyor ki Musul'daki Konsolosluğumuzu bunlar işgal ettirdiler gündem değiştirmek için ama orada 49 tane Konsolosluk mensubumuz şu anda tutsak, aşağı yukarı 90'a yakın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı tutsak. Hükûmet sorumsuz, halktan ve milletten utanmadan bir gelip burada bize bir bilgi vermiyor. Bunlar bu memleketi nereye getirmek istiyorlar? Eğer iktidarı yapamıyorlarsa, güçleri yetmiyorsa, onurlu ve haysiyetli insanların yapacağı bir yola başvursunlar ve istifa etsinler. Yani, bugün Irak'ta o kadar masum insanlar öldürülüyor, bunun baş sorumlusu bu iktidar ve başı olduğu hâlde maalesef kimseden ses çıkmıyor. Yani, ille memleket isyan mı etsin, ille bu Meclisin kürsüsünde ve buralarda isyan mı çıksın, bunu mu bekliyorlar?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)