Konu:KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ MAHİR ÜNAL'IN YAPTIĞI AÇIKLAMASINDAKİ BAZI İFADELERİNE İLİŞKİN TEKRAREN
Yasama Yılı:4
Birleşim:88
Tarih:13/05/2014


KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ MAHİR ÜNAL'IN YAPTIĞI AÇIKLAMASINDAKİ BAZI İFADELERİNE İLİŞKİN TEKRAREN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Şimdi, biraz önce Sayın Ünal açıklamasını yaparken bir şeyi eksik yansıttı, şöyle ki: "Geçen hafta perşembe günü Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan toplantıya muhalefet partileri katılmamıştır." dedi.

Olayın doğrusu şöyledir: Toplantıya Cumhuriyet Halk Partisini temsil eden milletvekilleri katılmıştır. Diğer muhalefet partileri katılmamıştır. diyemem, bilmediğim için söyleyemiyorum. Muhtemelen onlar da katıldı.

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) - Katıldı.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Evet, katıldılar.

Katıldılar ama orada Komisyon sözcümüz İstanbul Milletvekili Sayın Mevlüt Aslanoğlu bir öneri yaptı: "Siz bugüne kadar Sayıştay seçimlerini, on iki yıldır tek yanlı bir iradeyle belirliyorsunuz. Gelin, bu sefer bu tek yanlı iradeden, bu çoğunluk oylarıyla üye belirleme işinden vazgeçin, partiler arasında bir uzlaşmaya varalım ve bu 5 üyeyi bu şekilde seçelim." Bu kabul görmeyince Cumhuriyet Halk Partili üyeler oradan ayrıldılar; Komisyonun bu şekildeki seçim usulüne taraftar olmadıkları için, tek yanlı bir iradeyle yapılan seçime meşruiyet kazandırmamak amacıyla oradan ayrıldılar.

Ertesi gün, cuma günü Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı arkadaş arayarak bu seçime ilişkin karşı oy yazısını istedi, karşı oy yazısını da Sayın Mevlüt Aslanoğlu cuma günü Plan ve Bütçe Komisyonuna verdi. Yani, Komisyon Başkanının talebi üzerine, hatırlatması üzerine de verilen, onun bilgisi dâhilinde olan bir karşı oy yazısı var. Dolayısıyla, bastırılan sıra sayısında karşı oyun olmaması hiçbir şekilde savunulamaz.

BAŞKAN - Evet, teşekkür ederim.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Karşı oy yazısı olmadan üyeler hakkında milletvekillerinin bilgi sahibi olması mümkün değildir çünkü her parti, karşı oy veren partiler görüşlerini ortaya atmıştır. Tekemmül eden bir Plan ve Bütçe Komisyonu raporu yoktur, sıra sayısı bugün tekemmül etmiştir, kırk sekiz saat geçmeden bu seçim yapılamaz efendim.