Konu:Chp Grubunun Karşı Oy Yazısının Yer Aldığı 585 Sıra Sayılı Plan Ve Bütçe Komisyonu Raporu'nun Ek Sıra Sayısı Bugün Dağıtıldığından, Kırk Sekiz Saat Geçmeden Sayıştaya Üye Seçiminin Gerkçekleştirilmesinin İç Tüzük'e Göre Mümkün Olmadığına İlişkin
Yasama Yılı:4
Birleşim:88
Tarih:13/05/2014


CHP GRUBUNUN KARŞI OY YAZISININ YER ALDIĞI 585 SIRA SAYILI PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU'NUN EK SIRA SAYISI BUGÜN DAĞITILDIĞINDAN, KIRK SEKİZ SAAT GEÇMEDEN SAYIŞTAYA ÜYE SEÇİMİNİN GERKÇEKLEŞTİRİLMESİNİN İÇ TÜZÜK'E GÖRE MÜMKÜN OLMADIĞINA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Efendim, şimdi Sayıştaya üye seçimine geçiyoruz galiba. Bununla ilgili, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak temel bir itirazımız vardır, o da şu: 9 Mayıs 2014 Cuma günü Sayıştay üye seçimine ilişkin sıra sayısı bastırılarak siyasi parti gruplarına dağıtılmıştır ancak Plan ve Bütçe Komisyonundaki ön komisyonda yapılan seçimlerle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun karşı oy yazısı cuma günü dağıtılan sıra sayısında yer almamıştır. Bugün, itirazlarımız üzerine, İstanbul Milletvekilimiz Sayın Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun itirazı üzerine bu karşı oy yazısı cuma günü dağıtılan sıra sayısına ek olarak bastırılmış ve bugün Genel Kurulun açıldığı saatlerde milletvekillerine dağıtılmıştır. Cuma günü dağıtılmış olan sıra sayısı bu nedenle eksiktir. İç Tüzük'ün tanımladığı anlamda bir Plan ve Bütçe Komisyonu raporu veya Plan ve Bütçe Komisyonundaki seçimleri gerçekleştirecek olan ön komisyonda seçim sonuçlarına ilişkin olarak düzenlenen rapor İç Tüzük'e uygun değildir. İç Tüzük'e uygun rapor ancak bugün tekemmül etmiştir çünkü karşı oy yazısı bugün dağıtılmıştır. İç Tüzük'ün 52'nci maddesine göre, Genel Kurula sevk edilen işler iki tam gün bekledikten sonra ancak görüşülebilir. Dolayısıyla, ek sıra sayısı bugün dağıtıldığına göre, kırk sekiz saat geçmeden bu seçimin gerçekleştirilmesi İç Tüzük'e göre mümkün bulunmamaktadır. Dolayısıyla, bu "Seçim" maddesine geçemeyiz efendim.