Konu:Türk Ceza Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı Ve Teklifleri
Yasama Yılı:4
Birleşim:102
Tarih:12/06/2014


TÜRK CEZA KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Bakan, Türkiye Barolar Birliği bu yeşil pasaporta ilişkin olarak Adalet Bakanlığından çok kez talepte bulundu. Adalet Bakanlığı, Barolar Birliğindeki avukat sayısını gerekçe göstererek bu talebi reddetti. Şimdi, Türkiye Noterler Birliğine bağlı 2 bine yakın noter var; bütün Türkiye'de 2 bin rakamı yok, 1.500 veya 1.600 civarında noter var. Türkiye Noterler Birliği de uzun yıllardır yeşil pasaporta ilişkin talepte bulunuyor. Devlet, hizmetlisine yeşil pasaport veriyor, ne yazık ki, en çok güvendiği memuru olan notere, devletin mührünü alan notere, Noterler Birliğine yeşil pasaport vermiyor. Hangi hukuki gerekçeyle bunu açıklayabilirsiniz? Bu Noterler Birliğinin ciddi -benim eşim de noter- anlamda talebi var. Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı bu konuda niye direniyor? Bakın, devletin en güvendiği memurudur noter, devlet hiçbir memuruna bu şekilde mührünü vermiyor. Dışişleri Bakanlığını niye ikna edemiyor Adalet Bakanlığı? Bizler de bu konuda girişimde bulunduk. Noterler Birliğiyle ben de bağlantı hâlindeyim. Bu konuda bir açıklama yapar mısınız?