Konu:TÜRK CEZA KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
Yasama Yılı:4
Birleşim:102
Tarih:12/06/2014


TÜRK CEZA KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Özelleştirme İdaresince özelleştirilip de idari yargı tarafından iptal edilen kaç tane karar vardır? Hangi kurumların özelleştirilmesiyle ilgili işlemler iptal edilmiştir? Bunlardan yerine getirilmeyen kararlar hangi işletmelerle ilgilidir? Bunların tek tek isimlerini istiyorum.

Bir de Okmeydanı'nda Uğur Kurt isminde bir vatandaşın öldürülmesini sağlayan... Polis olduğu yapılan tespitlerden anlaşılmıştır. O gün orada bir polis kurşunuyla öldürüldüğü tespit edilmiştir. Bunun faili bulunmuş mudur, polis yakalanmış mıdır? Bu tahkikat hangi safhadadır?

Ayrıca, 17, 25 Aralık olayları nedeniyle bir savcı, mahkeme tarafından yapılan dinlemeler için, "Ben bu dinlemeleri yasal olarak kabul etmiyorum." diyor ve mahkemenin dinleme kararını hükümsüz sayıp, takipsizlik kararı veriyor. Bu konuda bilgi verir misiniz?